MENY

Kjellevold ny professor i helse- og sosialrett

Alice Kjellevold er midlertidig tilsatt i kvalifiseringsstilling som professor i helse- og sosialrett ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS.

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil tre år, med sikte på kvalifisering og fast tilsetting som professor.

Kjellevold er Doctor juris i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og Cand. jur i Rettsvitenskap fra Bergen og Universitetet i Oslo. I tillegg har hun advokatbevilling.

Hun kommer fra stillingen som førsteamanuensis i juridiske emner ved UiS.