MENY

Klart for forskningsfestival

Nærmere 60 forskere står klare til å spre spennende forskning på festivalen Forskningsdagene som starter 20. september.

Forskere forklarer barn noe Forskningstorget arrangeres på torget i Stavanger lørdag 23. september

 – Forskningsdagene er årets viktigste møteplass mellom universitetet og befolkningen i Stavanger hvor ny kunnskap deles og diskuteres, sier prorektor ved Universitetet i Stavanger, Dag Husebø.

Forskningsdagenes program 2017

Husebø skal foreta den offisielle åpningen av Forskningsdagene på Universitetsbiblioteket på Ullandhaug 20. september.

 – Forskningsdagene er som en institusjon å regne for formidling av ny kunnskap knyttet til hele bredden av vår forskningsvirksomhet, sier Husebø videre. 

Han poengterer at Forskningsdagene er en glimrende formidlingsarena for både etablerte og unge forskere, som ønsker å informere sine omgivelser og bryne sine analyser og funn i møte med ulike mottakergrupper.

Debatt om det grønne skiftet

Straks etter at festivalen offisielt er åpnet, starter debatten om hvor UiS står i det grønne skiftet.

Her møtes fire fagpersoner ved UiS, som alle har blitt utfordret på å si noe om UiS sitt ståsted innenfor olje, miljøvennlig energi og omstilling.

Det er Merete Vadla Madland (direktør for Nasjonalt senter for økt oljeutvinning), Siri Kalvig (leder for Forskningsnettverket for miljøvennlig energi), Oluf Langhelle, (professor og fagansvarlig for Master i energi, miljø og samfunn) og Øystein Lund Bø (dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet) som skal gi oss refleksjoner rundt dette. Debattleder er Harald Birkevold fra Stavanger Aftenblad.

Også på fredag inviteres studenter og andre interesserte til universitetsbiblioteket. Da er det Marta Breen, forfatter og feminist, som holder lunsjforedraget «F-ordet».

Forskningsdagene har også en egen kveld hvor det er bacherloroppgaven som er i sentrum. Bachelorstudenter fra byens utdanningsinstitusjoner presenterer sin forskning under Bacherlokandidaten 29. oktober. Dette er en del av Researchers night, en forskernatt som arrangeres i hele Europa.

Forskningstorg og matløype

De faste programpostene som Forskningstorget i Stavanger sentrum, Matløypa på Ullandhaug, Barneuniversitetet og Folkemøte om kreftforskning står også på årets program. Både barn og voksne inviteres inn i forskningens verden, og forskerne kommer ut til der folk er.

Blant annet kan man møte forsker ved Norsk Hermetikkmuseum, Erik Rønning Bersagel, på Sardinekspressen –bussrute 4 fra Stavanger sentrum til Stavanger øst. Her forteller han om hermetikkindustri og byutvikling i mellomkrigstiden – da Storhaug var Norges største sammenhengende industriområde.

Verdien av forskning

Forskningsdagene er en nasjonal festival som hvert år arrangeres i regi av Forskningsrådet. Fra 20. september til 1. oktober blir det over 1000 arrangementer over hele landet.

I 2017 har Forskningsdagene verdier som tema. Det handler om hvordan vi forvalter ressursene våre. Og skaper nye verdier. Både på land, og i havet. Men det handler om mer enn økonomiske verdier – verdier som gir identitet, verdier i et velferdssystem eller verdien av god helse. Og, ikke minst: Hva kan forskningen bidra med?

Forskningsdagene i Stavangerregionen arrangeres av BI Stavanger, IRIS, Jærmuseet, Museum Stavanger, Norsk Oljemuseum, Stavanger kommune, Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger, Tekna Stavanger og VID vitenskapelige høgskole, med støtte fra Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune, Forskningsrådet og Forskerforbundet.

Tekst: Ragnhild Nordahl Næss
Foto: Karen Anne Okstad

Logo til forskningsdagene.