MENY

Klart for første opptak i petroleumsgeologi

I høst er det klart for et historisk første kull på bachelorstudiet i petroleumsgeologi. Det er 20 studieplasser, og petroleumsgeologi blir i tillegg en av fem spesialiseringer på det internasjonale masterstudiet i Petroleum Engineering. Søknadsfrist til det nye bachelorstudiet i petroleumsgeologi er 15. april.

- Det nye studiet i petroleumsgeologi er etterlengtet og vil bety en viktig tilvekst til det samlede studietilbudet i petroleumsfag på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, sier instituttleder professor Svein M. Skjæveland.

- Det er i realiteten nødvendig med et slikt studium for å være på høyden internasjonalt innen studiet i petroleumsteknologi.

- Vi har allerede registrert stor interesse for studiet og regner med gode søkertall, sier Skjæveland.  - Faglig er instituttet styrket med en post.doc.stiling, og vi har hentet inn tre professor II-stillinger fra industrien. I studiet inngår feltekskursjoner og bruk av moderne datateknologi, og det er lagt opp til flere praktiske oppgaver. Undervisningen vil i stor grad være på engelsk.

 - Petroleumsgeologi gir et godt utgangspunkt for en internasjonal karriere i petroleumsindustrien samtidig som det er et springbrett for en videre forskerkarriere opp til doktorgradsnivå, sier Svein M. Skjæveland.

Studiet er opprettet med støtte fra StatoilHydro og COREC (Centre for Oil Recovery) , og studentene vil få tilgang til et helt nytt laboratorium som også vil være utgangspunkt for kurstilbud til petroleumsselskaper og eksterne samarbeidspartnere.
Førsteamanuensis Alejandro Escalona, som har en doktorgrad fra Universityof Texas at Austin, er faglig ansvarlig for studiet.

Fag fra fagområdet investering og beslutningsanalyse for petroleumsprospektering vil også inngå i studiet.