MENY

Klart for medisinsk senter

Alle sakene ble vedtatt med mindre merknader på dagens styremøte ved UiS. Styret ga blant annet grønt lys til videre arbeid med opprettelsen av Senter for medisinske vitenskaper.

Målet er at Senter for medisinske vitenskaper på kort sikt skal kunne gi undervisning og veiledning i et PhD-program. Senteret har også mandat til å kartlegge forsknings- og veiledningskompetanse i regionen og lage en plan for finansiering og bemanning.

Prosjektet har utspring i arbeidet med ny strategi for UiS, der det ble opprettet en tenketank for et fremtidig medisinsk fakultet. Tenketanken foreslo Senter for medisinske vitenskaper som en begynnelse på et slikt fakultet.
Kiropraktikk, psykologi og medisin er foreslått som tre fagområde det bør arbeides videre med for en langsiktig satsing på å styrke helsefaglig forskning og utdanning i Stavangerregionen. UiS har i flere år jobbet for å få etablert en kiropraktorutdanning ved UiS og Stavanger Universitetssjukehus (SUS), et arbeid som fremdeles pågår for fullt.

Fagdirektør Stein Tore Nilsen og spesialrådgiver Jan Petter Larsen ved SUS har deltatt i tenketanken. De orienterte Styret om de mange mulighetene et slikt senter vil gi.
- Semmelweiss-universitetet i Budapest er i dag nest størst på å utdanne norske medisinerstudenter. Staten har oppfordret til å ta hjem utenlandsstudentene. SUS og UiS har kapasitet til dette, og vi har nå muligheten til posisjonere oss. Nå må vi vise at vi kan klare dette, sa Nilsen.

Larsen sa i sin orientering at prosjektet vil gi fem til ti nye PhD-er ved universitetet årlig.
I planene er det lagt opp til samarbeid med universitets- og høgskolesektoren, annen offentlig virksomhet og privat næringsliv for å finne en faglig profil på senteret.

Årsregnskapet godkjent
Regnskapet for 2008 ble godkjent av UiS-styret. Økonomi- og virksomhetsdirektør Eli Løvaas Kolstø la frem det foreløpige regnskapet for i fjor. Hun oppsummerte 2008 som et regnskapsmessig positivt år for UiS.
- Vi har høy aktivitet, et økende studenttall og stadig flere stipendiater. Utviklingen i antall nye prosjekter er også veldig god. Inntekstutviklingen er preget av jevn økning i inntekter fra Kunnskapsdepartementet, men den største økningen finner vi i eksterne midler. Det går rette veien, konkluderte hun, men la likevel til at utgiftene blant annet til lønn og husleie vil øke jevnt.

Tor Hauken fikk fornyet åremålsstillingen som dekan ved Det humanistiske fakultet.

Saken om eksamensforskrift ble utsatt.

Styret tildelte graden PhD til Ulf Rune Andreassen, Kenneth Arne Pettersen og Karianne Eidesen.

Nye språkpolitiske retningslinjer for universitetet ble vedtatt med en mindre endring.

Les mer om viktige styresaker som ble vedtatt her