MENY

Klassesamfunn i Danmark

Sosiolog Lennart Rosenlunds forskningsdesign er eksportert fra Stavanger til Aalborg. Nå er UiS-professoren aktuell med boka «Det skjulte klassesamfund» om moderne klassesamfunn i Danmark.

I boka stiller de fire forfatterne; Lennart Rosenlund fra UiS og Stine Thidemann Faber, Annick Prieur og Jakob Skjøtt-Larsen fra Universitetet i Aalborg, spørsmålet: På hvilken måte kan man snakke om et klassesamfunn i Danmark i dag? Og betyr klasse overhodet noe i dagens samfunn?

– Skarpe sosiale forskjeller mellom grupper eksisterer fortsatt, men de er ikke like åpenbare som tidligere, sier Rosenlund, som nå har flyttet sin sosiologiske lupe fra Stavanger til Aalborg – en tidligere klassisk industriby som i dag er mer kjent som en vitenskapsby.

Fortsatt klasseskiller?
Forfatterne setter dermed debatten om klasseskiller på dagsorden igjen ved å undersøke forestillingen om klassesamfunnets død i Danmark. I boka har de latt seg inspirere av Pierre Bourdieus ideer om sosial differensiering når de har brukt Aalborg som sosiologisk laboratorium.

Fordelen med Bourdieus analyser er at de understreker betydningen av kulturelle skiller. På bakgrunn av begrepene økonomisk og kulturell kapital har forskerne undersøkt forskjeller mellom folk basert på ulikhet i smak og preferanser.

I boka drøfter forfatterne hvordan klassesamfunn og klasseidentitet har betydning i danskenes hverdag og hvordan enkeltmennesker kommuniserer sin tilhørighet til en klasse gjennom de mange valg som definerer en livsstil, slik som forbruk, smak, kulturelle preferanser og moralske og politiske holdninger.

Aalborg under lupen
Boka bygger på forskningsprosjektet «Social differentiering i nutidige samfund: Et studie af Aalborg», som er støttet av det danske forskningsrådet og Universitetet i Aalborg.

I prosjektet måtte innbyggere i Aalborg ta stilling til om de mente det fortsatt finnes sosiale klasser i Danmark og hvilken klasse de selv ville plassere seg inn i, dersom det fortsatt finnes sosiale klasser.

75 prosent av respondentene svarte at de mener det fortsatt finnes sosiale klasser i Danmark. Og 76 prosent plasserte seg selv i middelklassen i når de fikk valget mellom arbeiderklasse, middelklasse og overklasse.

Systematiske forskjeller
– Selv om det er betydelige og systematiske forskjeller mellom sosiale grupper i Danmark i dag, så erfares disse forskjellene ofte som individuelle forskjeller. De valgene enkeltmennesker tar oppleves som personlige, men statistiske analyser avslører systematikken i dem, og viser hvordan de henger sammen med sosial opprinnelse og samfunnsmessig posisjon, forteller Rosenlund, som sammen med sine medforfattere dermed slår fast at klasseskiller fremdeles preger det danske samfunnet.

Boka «Det skjulte klassesamfund» vil være aktuell for alle som interesserer seg for klasser og sosial ulikhet.

Les mer om boka «Det skjulte klassesamfund»

Les også:
Livsstilsforskning i Norge og Frankrike
Stavanger under lupen

Bokcover «Det skjulte klassesamfund»

KLASSESKILLER I DANMARK: I den nye boka «Det skjulte klassesamfund» drøfter forfatterne hvordan klassesamfunn og klasseidentitet har betydning i danskenes hverdag og hvordan enkeltmennesker kommuniserer sin tilhørighet til en klasse gjennom de mange valg som definerer en livsstil.