MENY

Klaus Mohn inn i Universitets- og høgskulerådet

Komande rektor Klaus Mohn er vald inn i styret til Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Onsdag gjorde UHR offentleg den nye styresamansettinga, som gjeld frå 1. juli 2019 til 30. juni 2021.

Universitets- og høgskulerådet (UHR) er ein medlems- og interesseorganisasjon for institusjonar som er akkrediterte for høgre utdanning i Noreg.

UHR skal fremme interessene til medlemane, bidra til samordning og arbeidsdeling i sektoren, og skapa gode møteplassar for universitet og høgskular, nasjonale styresmakter og dessutan andre nasjonale og internasjonale aktørar.

Sjå liste over alle medlemane på UHR sine nettsider.

 

Klaus Mohn