MENY

Klimaendring og forurensing - UiS tar ansvar

Universitetet i Stavanger vil innføre miljøfremmende tiltak. Styret ved UiS skal denne uken blant annet ta stilling til om UiS skal kjøpe klimakvoter.

Styret ved UiS får denne uken på bordet en sak som om kjøp av klimakvoter, forskning og miljøfremmende tiltak.

I forslag til vedtak heter det at UiS ønsker å sette igang en miljøhandlingskampanje, investere i bedre avfallshåndteringsutstyr og styrke intern energiforskning med miljøeffekt.

Les mer om dette i styresak 32/07 Klimaendring og forureining - UiS sitt ansvar.