MENY

- Klimaendringene angår alle

Over 350 deltakere fikk med seg foredraget om klimaendringer som fredsprisvinner Dr. Pachauri holdt under Samfunnssikkerhetskonferansen på UiS i dag. – Med mindre vi gjør noe drastisk de neste årene, vil vi få det svært vanskelig i framtiden, sa Pachauri til lydhøre konferansedeltakere.

Dr. Rajendra Kumar Pachauri, leder av FNs klimapanel, mottok i 2007 Nobels fredspris sammen med Al Gore. FNs klimapanel og Al Gore fikk fredsprisen for sin innsats i å spre kunnskap om menneskeskapte klimaendringer og hva som må til for å snu utviklingen.

Ingen vinnere
- Det er ingen vinnere her. Klimaforandringene angår oss alle, sa en engasjert Pachauri, som var glad for å være invitert til konferansen ved UiS.

Fredsprisvinneren, som tidligere på dagen holdt en pressekonferanse ved UiS, talte blant annet om global oppvarming, stigende havnivå, flom og tørke, utrydningstruede arter, orkaner og sårbare områder. I følge beregninger vil havnivået kunne stige med opp til 59 centimeter i dette århundret.

Norges rolle
Også andre foredragsholdere på konferansen hadde konsekvenser av klimaendringer som tema. UiS-professor Oluf Langhelle var opptatt av det nasjonale perspektivet.

- Alle sektorer i Norge vil bli stilt overfor økte krav om utslippsreduksjoner, sa Langhelle, som mener Norge må ta oppgaven med å vise verden at det er mulig å forene økonomisk vekst med en substansiell og kraftig reduksjon i nasjonale klimagassutslipp.

Utfordringer lokalt
Forsker Carlo Aall ved Vestlandsforskning presenterte lokale perspektiv på konsekvenser av klimaendringer under konferansen.

- Vi må både redusere utslippene og tilpasse oss klimaet. Kommunene har vist stor interesse for klimatilpasning. Å sette oss inn i lokale problemstillinger gjør det lettere å handle.

Aall pekte også på klimaendringene som en ny utfordring for beredskapsarbeidet og brukte ekstremvær og ras som eksempler.

Blant foredragsholderne på konferansen var også meteorolog Siri Kalvig som gav en værmelding for 2040.

To panel med representanter fra blant annet Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Attack, Forskningsrådet og NUPI presenterte dessuten to ulike scenarier for konsekvenser av klimaendringer.

(Publisert 07.01.2008)

Tekst: Silje Stangeland
Foto: Elisabeth Tønnessen og Thomas Bore Olsen

Dr. Rajendra Kumar Pachauri

Dr. Rajendra Kumar Pachauri