MENY

Klyngestatus gir løft for smartbyen

Stavangers smartby-satsning, som UiS deltar i, har fått Arena-status. Det betyr over to millioner kroner i årlig tilskudd fra Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge.

UiS Campus Ullandhaug UiS er en del av Arena Smart City som var ett av sju miljø i Norge som har fått status som Norwegian Innovation Clusters.

Arena Smart City er en videreføring av Stavangers smartby-satsning. Nå skal det satses ytterligere på samarbeid mellom næringslivet, FoU-miljøer og offentlige aktører for å skape omstilling og fornyelse i bedriftene, og for å utvikle gode og kostnadseffektive smartby-løsninger for innbyggerne i Stavanger-regionen.

Arena-klynge er en næringsrettet klynge hvor ulike aktører skal dra regionen i felles retning.

Elleve virksomheter, deriblant Nordic Edge og Lyse, utgjør kjernebedriftene i klyngen, mens Universitetet i Stavanger (UiS) er med som én av 40 andre aktører i Stavangerregionen.

I praksis innebærer den nye statusen finansiering til en prosjektleder over tre år samt litt støttemidler.

Best i Norden

Formålet med smartby-satsningen – og å etablere seg som Arena Smart City – er å utvikle Nordens ledende smartby-klynge som skal levere produkter og tjenester til regionens innbyggere og til et internasjonalt marked. Dette skal bidra til omstilling i privat og offentlig sektor.

Det er Nordic Edge som har stått som ansvarlig søker for å få den høythengende klyngestatusen.

Visjonen er at Arena Smart City skal være en pådriver for utvikling av smartere byer og være ledende aktør innen Smart City i Norden før 2021.

I tillegg har klyngeprosjektet Norwegian Smart Care Cluster fått forlenget sin prosjektperiode med to nye år. Begge klyngene ser stor verdi i å samarbeide. 

Bærekraftig satsning

Forskningsrådets klyngeprogram skal blant annet bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon, og Arena Smart City knytter seg til FNs bærekraftmål gjennom blant annet å bygge opp under bærekraftig forbruksmønstre, bærekraftig økonomisk vekst og sysselsetting – ja, hele prosjektet skal yte i kampen mot klimaendringer og konsekvenser av dem, heter det i søknaden som ble levert inn til Forskningsrådet.

Dekan for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS, Øystein Lund Bø, gleder seg over den nye statusen til smartby-satsningen, som UiS til fulle støtter opp om.

– Arena Smart City vil være en viktig møteplass for deltakende aktører som utvikler smarte løsninger. Etter hvert som Arena-prosjektene defineres, vil UiS kunne bidra med forskning og fagkompetanse innenfor blant annet datatjenester, sikkerhet og byplanlegging, men trolig også innenfor andre fagområder, påpeker Lund Bø.

Også professor Chunming Rong ved UiS, leder for CIPSI – Senter for IP-basert serviceinnovasjon, applauderer. Han og hans forskerteam er tungt inne når det gjelder å utvikle smarte løsninger for byene. De deltar blant annet i prosjekter som smarte nabolag og Triangulum.

– I tillegg har vi nå flere nye prosjekt, ett av dem handler om smart-transport i større europeiske byer, ja vi tenker å utvikle en personlig transport-planlegger, avslører Rong.

– Vi planlegger også å sette opp flere fornybare enheter og utvikle nye dele-løsninger for lading av el-sykler og el-biler, forteller Rong som mener prosjektene kan være relevante i Arena-samarbeidet.

Rong trekker også fram et annet aktuelt prosjektet hvor UiS skal drive fram teknologiutvikling innen fornybar energi og smarte løsninger i kombinasjon med bærekraftig campusutvikling. Her samarbeider Rong med Siri Kalvig i Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS

– Arena-statusen er veldig viktig for å videreutvikle regionen vår. Nå kan UiS lettere samhandle med næringslivet gjennom denne klyngen. Arena-statusen styrker også selve Nordic Edge-satsningen, sier Kalvig, som nylig er valgt inn som styremedlem i Nordic Edge. 

Engasjere forskere – og innbyggerne

Forsknings- og innovasjonsdirektør ved UiS, Troels Jacobsen, er også veldig glad for den nye statusen til smartby-satsingen.

– Dette er en anerkjennelse av at næringslivet og det offentlige sammen med forsknings- og innovasjonsmiljøene i regionen har klart å samles om en tematikk som er viktig for samfunnsutviklingen og for innbyggerne i regionen, sier Jacobsen. 

Han trekker fram at UiS vil ha et spesielt ansvar for å belyse aktuelle problemstillinger fra klyngeprosjektet gjennom forskning – i bachelor-, master- og doktorgradsoppgaver.

Jacobsen legger til at selv om det er snakk om en næringslivsklynge, så er innbyggerne den helt sentrale aktøren i en smart og bærekraftig by-utvikling.

– Det er dét innovasjon og utvikling handler om – å være lydhør for brukerne, de som skal bruke løsningene vi lager. Bare slik vil vi kunne få suksess i smartby-utviklingen, påpeker Jacobsen.

Tekst: Karen Anne Okstad

(Artikkel først publisert 17. oktober 2017)