MENY

Knud Knudsen i oppfølgingsutvalg

Etter at norsk sosiologisk forskning ble evaluert av en internasjonal komité i fjor, har Forskningsrådet satt sammen et oppfølgingsutvalg. I dette utvalget skal professor Knud Knudsen ved UiS representere fagmiljøene utenfor de rene disiplininstituttene.

Ett av hovedsynspunktene til komitéen var at den teoretiske og metodologiske forskningen i norsk sosiologi bør styrkes. Dette vil være avgjørende for fagdisiplinen, mente komitéen, som derfor anbefaler at norsk sosiologisk forskning vris i mer teoridrevet retning.

På denne måten håper man å styrke tverrfaglig forskningssamarbeid og samfunnsvitenskapen generelt. Teori- og metodeutvikling er ifølge panelet også en forutsetning for god handlingsrettet forskning.

God karakter til UiS
Ifølge rapporten får den sosiologiske forskningen ved UiS bra karakter. Det er særlig på tre punkter at den sosiologiske forskningen, som ligger under institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved UiS, skiller seg særlig godt ut - UiS får honnør for høy aktivitet, god vitenskaplig produksjon og internasjonal relevans.

I tillegg til Knud Knudsen vil oppfølginsutvalget bestå av professor Hans-Tore Hansen, fra UiB, som skal lede utvalget, instituttleder Tone Fløtten fra Fafo, doktorgradsstipendiat Arnfinn Haagensen Midtbøen, ISF, forskningsleder Mari Teigen, ISF, seksjonssjef Hanne Thommesen, UiN og professor Karin Widerberg, UiO.

Les også:
Bra karakter til sosiologisk forskning