MENY

Kombiner lærerutdanningen med jobb

Til høsten starter det nye deltidsstudiet for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn. Et studie som gjør det mulig for studenter å kombinere jobb med lærerutdanningen.

Illustrasjonsbilde av en lærerstudent ved UiS. Illustrasjonsbilde av en lærerstudent ved UiS. Foto: Morten Berentsen.

I høst starter det et helt nytt fagtilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS). Da får studenter mulighet til å følge  ved Universitetet i Stavanger (UiS). Studiet er fordelt over 5 eller 6 år, avhengig av hvordan man ønsker å legge opp siste studieåret, og avhengig av om man vil ha fireårig eller femårig grunnskolelærerutdanning.

Gode nyheter
Dette er gode nyheter for Ine Haukelid (31) som er en av søkerne på det nye deltidsløpet for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn ved UiS. Hun begynte på allmennlærerstudiet for 10 år siden, men fikk ikke fullført studiet og har de siste årene valgt å jobbe i stedet for å studere.

– Jeg lærte utrolig mye om meg selv da jeg begynte på lærerutdanningen og jeg fikk en smak på studiet og hva yrket har å by på. Dessverre var jeg nok rett og slett litt for umoden til å studere på den tiden, og jeg jobbet for mye utenom og hadde ingen studieteknikk, så etter to år fikk jeg innvilget permisjon fra studiet, sier hun.

Planen hennes var å reise i et år, men da dukket i stedet mannen i hennes liv opp og hun ble værende i jobben og sluttet på studiet. Før hun visste ordet av det hadde det gått sju år, og hun hadde stiftet familie. Lysten på å bli grunnskolelærer bare økte, og hun fant ut at hun ønsket å studere igjen. Men da var det også for sent å fullføre løpet hun hadde startet på.

Glad for deltidsløpet
– Da jeg fikk vite om at det fra høsten av ville bli mulig å ta grunnskolelærerutdanning på deltid, fant jeg ut at jeg bare måtte søke. Det var på en måte litt nå eller aldri for meg. Jeg er veldig glad for at jeg bestemte meg for å søke, og jeg er veldig motivert for og klar til å studere, sier hun.

Hun er allikevel klar over at det kommer til å kreve disiplin for å klare å kombinere livet som småbarnsmor i arbeid med studiet, men hun mener også at hun er blitt mer strukturert og moden enn sist hun var student, og at hun nå vet hva som kreves av henne som deltidsstudent.

– Jeg gleder meg til å være i praksis igjen, og jeg gleder meg til å se gleden og stoltheten i øynene til elever som endelig skjønner noe de ikke har forstått før, fordi jeg har klart å forklare dem det på en måte de kan begripe. Jeg ser fram til et studie og et yrke som gir mye tilbake, og jeg er veldig glad for at lærerstudiet endelig finnes som et deltidsstudium på UiS, slik at vi som blir voksne litt sent i livet får en ny mulighet til å studere uten å ruinere oss, sier hun.

Annen type studenter
Kontorsjef Birgitte Tysdal på Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, tror at deltidstilbudet kommer til å tiltrekke en annen type studenter enn det ordinære studieløpet. En type studenter som UiS per i dag ikke har greid å nå med heltidstilbudene. Hun tror at dette kan dreie seg om gjerne litt eldre personer, som har vært i et annet yrke over tid funnet ut at de ønsker å bli lærere. 

– Det kan i hovedsak være personer som har familie, eller personer som har en økonomisk situasjon som ikke tillater dem å være heltidsstudenter. Det kan gjelde personer som ikke bor i Stavanger-regionen, men som ønsker å studere ved UiS. Det kan også dreie seg om personer som ønsker å jobbe samtidig som de studerer, og generelt sett personer som av en eller annen grunn ikke har mulighet til å være fulltidsstudenter, sier Tysdal.

Økende interesse
At utdanningen er samlingsbasert med 3-4 samlinger på tre dager hvert semester med nettstøtte mellom samlingene, gjør at studiet er godt egnet for de studentene som vil arbeide og studere på samme tidDette gjør at man selv kan velge når man ønsker å lese på de ulike fagene slik det passer for hvert enkelt student. Tysdal forteller at de allerede har fått mange henvendelser fra folk som er interesserte i deltidsløpet.

– Våre studiekoordinatorer merker en økende grad av  henvendelser fra personer som er interesserte i dette studiet. Det er mange ulike typer mennesker som har lyst til å bli lærere. Mange av dem er allerede i jobb og noen av dem har jobber de føler seg usikre i og de ønsker å bytte karriere. Vi har også fått spørsmål om dette studiet lar seg kombinere med jobb, og til det svarer vi at det fint lar seg kombinere, sier hun.

Tysdal legger likevel til at studentene må være disiplinerte og strukturerte for å ha en jobb utenom studiet, og at de selv må finne ut hvor mye de kan jobbe utenom. Dette vil være opp til livssituasjonen til den enkelte å finne ut, mener hun. Det er også viktig at studentene får avklart med arbeidsgiver at de kan få mulighet til å delta på samlingene.

Samme faglig innhold
Studentene som begynner på deltidsstudiet blir utdannet til grunnskolelærere med spesialkunnskap i å arbeide med aldersgruppen 5 til 13 år. Det faglige innholdet på studiet er det samme som på fulltidsstudiet, men studentene vil bruke litt lenger tid på å fullføre, og de vil møte litt andre vurderingsmåter og arbeidskrav enn heltidsstudentene.

Selv om man på studiet får valg om å ta det meste på deltid, må praksisen fullføres på fulltid. Studentene kan allikevel velge å fordele de til sammen 20 ukene over 4-5 år og ikke 4 år slik som heltidsstudentene. Tysdal forteller også at instituttet vil jobbe for å kunne tilby studentene på deltidsløpet en praksisplass i nærheten av der de bor.

Når studentene er ferdige, vil de bli grunnskolelærere som kan jobbe med undervisning fra 1.-7. trinn. Om de i tillegg velger å ta mastergrad, vil de få lektorstatus og lektorlønn. Opptakskravene er de same som på heltidsstudiet. Søknadsfristen for å søke dette studiet og andre studium ved UiS går ut i morgen 15. april ved slutten av dagen.

Mange valgfag
Studiemodellen er lagt opp slik at studentene i løpet av fire år vil ta fagene pedagogikk og elevkunnskap, norsk og matematikk, som er obligatoriske for 1-7. trinn, samt valgfag engelsk og fordypning i norsk. Studentene vil etter de fire årene ha gjennomført 75 prosent av grunnskolelærerutdanningen. UiS samarbeider i tillegg med HSH, som vil tilby naturfag som valgfag i et desentralisert deltidstilbud.

– De siste 60 studiepoengene av studiet er ikke planlagt samlingsbasert, og må tas ved at studentene går over til valgfag i fjerde året av heltidsløpet. Da er de ferdige etter 5 eller 6 år, avhengig av om de følger halv eller full studieprogresjon. De kan også velge overgang til master i utdanningsvitenskap på heltid eller deltid, og aktuelle profiler er da spesialpedagogikk, pedagogikk eller norsk, forteller Tysdal som legger til at det per i dag er karakterkrav for å komme inn på master.
 

Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Morten Berentsen/privat

Ine Haukelid har søkt deltidsstudiet for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn.

Ine Haukelid har søkt deltidsstudiet for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn.