MENY

Kommersialisering aktuelt programområde

Professor og leder av CORE, Simon G. Møller, UiS, gir innspill til oppbyggingen av et nytt programområde om forskning og kommersialisering i regi av Norges forskningsråd.

- Det dreier seg om oppbyggingen av et nytt programområde i grenseflaten mellom forskning og kommersialisering, sier Simon G. Møller. Utgangspunktet er det avsluttede FORNY-programmet, og det er nedsatt en ekstern referanse- og prosjektgruppe som skal gi innspill om ideer om forskning og kommersialisering.

- Intensjonen er at vi skal oppfordre forskere til å søke om kommersialiseringsmidler og være bevisst muligheten for kommersialisering i grunnforskningen. Det er viktig å gi incentiver som kan stimulere til kommersialisering av forskningsprosjekter.

Under et møte i Norges forskningsråd nylig spilte Møller inn positive erfaringer i forbindelse med etableringen av selskapet Plastid AS på UiS.

- UiS er på mange måter bevisst kommersialiseringspotensialet og benytter seg av Prekubator som er regionens Technology Transfer Office (TTO). Prekubator har som målsetting å fremme innovasjon og nyskaping, finansiert av Norges forskningsråd og Innovasjon Norge,

- Det burde kanskje være mulig å søke om noe frie midler innenfor et kommersialiseringsprogram slik at grunnforskere begynner å tenke kommersielt, sier Møller. Det vil si at forskerne får noe igjen for sitt grunnforskningsprogram. Dette kan virke stimulerende.

- Ett av poengene for å øke potensialet av et slikt kommersialiseringsprogram er å ufarliggjøre selve prosessen og gjøre rede for hva det innebærer å lisensiere teknologi eller stifte et selskap, sier Møller.

Det er meningen at et nytt programområde kan bli realisert innen 2010.

Geir Kristian Pedersen, IRIS forskningsinvest, er med i en intern referansegruppe i Norges forskningsråd for det nye programområdet.

Det er også nedsatt en prosjektgruppe hvor Ann Cathrin Østebø, Prekubator TTO, er med sammen med Anders Haugland, TTO Bergen, Bård Hall, Norinnova, Karl Klingsheim, NTNU TTO og Vidar Sannerhaug, Campus Kjeller.