MENY

Konferanse for sentralbanker

Norges Bank og UiS arrangerer finanskonferanse på Ullandhaug 22. og 23. august. The 7th Annual Central Bank Workshop on the Microstructure of Financial Markets vil ta opp tema som likviditet og markedsstrukturer.

Konferansen arrangeres nå for syvende år på rad. Tidligere har den vært arrangert av sentralbanker i Oslo, Canada, Hong Kong, Ungarn, USA og Sveits.

På den to-dager lange konferansen vil forskere og praktikere diskutere tema knyttet til design, regulering og bruk av finansmarkeder. Blant annet vil de drøfte likviditet, markedsstrukturer og finanskriser.

Hovedtalerne er professor Chester Spatt fra Carnegie Mellon University, USA og professor Harrison Hong fra Princeton University, USA. De andre bidragene kommer fra anerkjente forskere fra USA, Europa og Asia.

Det er UiS-professor Bernt Arne Ødegaard, som også er tilknyttet Norges Bank, som arrangerer konferansen sammen med Dagfinn Rime og Johannes Skjeltorp i Norges Bank.

I programkomiteen sitter Martin Evans (Georgetown University), Michael Fleming (Federal Reserve Bank, NY), Thierry Foucault (HEC Paris), Ingrid Lo (Chinese University of Hong Kong), Bernt Arne Ødegaard (UiS og Norges Bank), Carol Osler (Brandeis International Business School), Christine Parlour (UC Berkeley), Dagfinn Rime (Norges Bank) og Asani Sarkar (Federal Reserve Bank, NY).

Se hele programmet

Les også:
Skal lage nettbase for finansiell historie
Kan forutse finanskrise