MENY

Konferanse om engasjement og kvalitet i opplæringen

Mandag 19. april kan du delta på lærerkonferanse ved UiS. Temaet for konferansen er hvordan drama og estetiske læreprosesser kan bidra til kvalitet i den faglige undervisnings- og læringsprosessen.

Konferansens utgangspunkt er Stortingsmeldingene nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen og nr 11 (2008-2009) Læreren - Rollen og utdanningen. Begge disse understreker at lærerens faglige kompetanse må kombineres med formidlingsevne og evne til å motivere for å skape gode læreprosesser som fremmer elevenes læring. Skolens læreplaner har i årtier pekt på barn og unges kreativitet og nysgjerrighet som en drivkraft for lærelysten og læringsutbyttet og derfor inkludert kreative og estetiske arbeidsformer i opplæringen.

- Vi ønsker med denne konferansen å belyse, gjennom forelesninger og praktisk arbeid i parallelle sesjoner, hvordan drama og estetiske læreprosesser kan bidra til kvalitet i den faglige undervisnings- og læringsprosessen, forteller førsteamanuensis Aud Berggraf Sæbø ved UiS.

Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte. Påmelding til Aud.b.sebo@uis.no med navn, arbeidssted og valg av workshop innen 12 April 2010.

Sted: Arne Rettedals hus, rom V-101