MENY

Konferanse om guideutdanning

28. oktober inviterer NCE Tourism-Fjord Norway og Norsk Hotellhøgskole ved UiS til konferanse for å drøfte en nasjonal utdanning og sertifiseringsordninger for profesjonelle guider.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge, NHO Reiseliv, Norges Guideforbund og Virke. 

Ifølge instituttleder ved Norsk hotellhøgskole, Truls Engstrøm, er formålet med konferansen å få en åpen diskusjon og ikke minst forslag til hvordan de mange og gode initiativene innen guideutdanning kan konkretiseres og organiseres.

Samlingen er en oppfølging av et seminar for utdannings- og forskningsmiljøer som ble gjennomført hos Virke i mars 2013. Drøftingene gjelder opplegg for individuelle, profesjonelle guider og ikke på bedriftsnivå.

Fyldig program
Fylkesordfører Janne Johnsen vil ønske velkommen til samlingen. Hilde C. Solheim, direktør reiseliv og kultur i Virke vil på vegne av arrangørene si litt om bakgrunnen for konferansen. 

Truls Engstrøm og professor Reidar J. Mykletun ved Norsk Hotellhøgskole vil deretter gi et overblikk over kunnskapsbehovet på dette feltet, mens Marcel Niederhauser, seniorkonsulent i NCE Tourism-Fjord Norway, vil konkretisere behovet fra gjestenes og næringslivets perspektiv. 

Erfaringer fra Island
I tillegg vil blant andre Kirsten Elmar Mikkelsen, utdanningskontakt i Norges Guideforbund, fortelle om godkjenningsordninger og Ola Einang, leder i NORTIND og høgskolelektor ved Høgskulen i Volda, vil si litt om hvilke krav gjelder for sertifisering hos NORTIND.

Miljøer som utdanner guider i Norge har også laget en kort  presentasjon av sine tilbud og Borgtor Kjærnested, Islands Guideforbund, med 40 års erfaring som guide på Island og leder av den Nordiske Guideforeningen IGC, vil fortelle om erfaringer fra Island.

Se hele programmet her

 

Guiding på isbrevandring

GUIDEUTDANNING: 28. oktober inviterer NCE Tourism-Fjord Norway og Norsk Hotellhøgskole ved UiS til konferanse om guideutdanning i samarbeid med Innovasjon Norge, NHO Reiseliv, Norges Guideforbund og Virke.