MENY

Konferanse om likestilling i akademia

Den 9. og 10. februar 2012 arrangerer UiS, IRIS og Høgskolen Stord/Haugesund likestillingskonferanse i Stavanger.

Tema er tiltak som kan bidra til bedre kjønnsbalanse i akademia. Kjønnsbalanse i forskning innebærer at kvinner og menn får like muligheter til å kvalifisere seg og utvikle en akademisk karriere.

– Det er en erkjennelse at kvinner fremdeles er i mindretall i lederstillinger generelt og kanskje spesielt i vår region.
Det samme gjelder innenfor akademia, sier personalrådgiver ved UiS, Kjetil Kiil Halvorsen, som er med å arrangere konferansen.

De gode eksemplene
På konferansen skal de gode eksemplene til etterfølgelse trekkes fram. Ifølge Halvorsen vil deltakerne kunne ha mye å hente fra de som har lyktes innen rekruttering, utvelgelse og karriereutvikling i sektoren.

I løpet av den to dager lange konferansen vil forskere og likestillingsarbeidere diskutere og dele erfaringer knyttet til teori og praksis i forbindelse rekruttering, utvelgelse og karierriereutvikling sett opp mot kjønnsbalanse i akademia.

Konferansen vil være særlig aktuell for ansatte i universitets- og høgskolesektoren og for forskere, enten det er i rollen som leder eller medarbeider. Også andre som jobber med likestilling i institusjoner i forskningssektoren vil kunne ha utbytte av konferansen.

Også for UiS-ansatte
– Konferansen er også aktuell for UiS-ansatte som enten har lederansvar, som arbeider med rekruttering, eller som forsker innen kjønnsproblematikk. Vi håper derfor også mange av de ansatte ved UiS vil komme, sier Halvorsen.

Konferansen vil holdes hos Gaffel & Karaffel, 2. etasje, Øvre Holmegate 20, i Stavanger.

Arrangører er Komitéen for kjønnsbalanse i forskning, i samarbeid med Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord/Haugesund og IRIS.

Se hele programmet og meld deg på!