MENY

Konferanse om petroleumsavfall

Torsdag 26. april arrangeres konferansen ”Petroleum Waste Management” på UiS. Tema for konferansen er utfordringer knyttet til håndtering av avfall fra petroleumsindustrien.

Konferansen arrangeres av prosjektet Min-Novation (Mining and Mineral Processing Waste Managament Innovation Network) knyttet til Senter for Industriell teknologi og driftsledelse (CIAM) og Senter for innovasjonsforskning ved UiS.

Deltakere fra UiS er professor Torleiv Bilstad, professor Jan Frick og UiS-studenter. Prosjektet Min- Noavation er finansiert av EU gjennom InterReg 4 Baltic Sea-programmet.

Rensing av stein-avfall
Konferansen knytter sammen fagmiljøer som jobber med rensing av forurenset stein-avfall fra gruver og oljeboring. I prosjektet Min-Novation deltar fagmiljøer og ulike industrisektorer fra Polen, Estland, Finland, Tyskland, Sverige og Norge.

Nettverket jobber for å fremme bærekraft på områder som gjelder utvinning av ikke-fornybare ressurser, mineraler og gruvedrift.

Et viktig mål i nettverket er overføring av kunnskap, teknologisk løsninger og innovasjoner på tvers av landegrenser, og mellom gruve- og petroleumsindustri.

Program for konferansen
9:00 Velkommen ved prorektor ved UiS, Tor Hemmingsen

9:15 Presentasjon av Min-nov-prosjektet ved Marek Cała (leder av prosjektets styringskomité)

9:30 Innlegg ved Thomas Larsen fra Halliburton: “Drilling waste Management, drilling fluids-cuttingsseparation-cleaning- disposal- reuse”.

11:00 Kaffe

11:10 Innlegg ved Knut Åsnes fra Statoil: “Produced Water Treatment“

11:45 Innlegg ved Ingo Valgma fra Universitetet i Talinn: “Oilshale waste management”

12:10 Innlegg ved Javad Barabady fra Universitetet i Tromsø: “Framework for Risk Based Analysis to identify suitable alternatives for waste handling and management in the High North”

12:30 Diskusjon

12:45 Lunsj

13:30 Innlegg ved Pål Tjømøe fra Citta Stone: “Mining Industry and waste management”

13:50 Innlegg ved Aleksandra Jamrovitz fra AGH University i Krakow: ”Management of drilling waste in Podkarpacie“

14:10 Diskusjoner og kommentarer

14:30 Innlegg ved Harald Sørby fra KLIF: “Responsibilities and Guaranties in mining and Petroleum”

15:00 Innlegg ved Marit Sundsvik Bendiksen fra Fylkesmannen i Rogaland: “Laws and regulations; offshore/onshore mine waste management.”

15:15 Diskusjoner og kommentarer

15:30 Presentasjoner av master- og ph.d.-studenter ved UiS

16:00 Konferansesammendrag

16:15 Nettverksbygging

Konferansen finner sted 26. april i blått auditorium i Ellen og Aksel Lunds hus på universitetsområdet.

Deltakelse er gratis. Påmelding til Jan Frick innen 25. april.