MENY

Konferanse om produksjonssystemer

Fra 26. til 28. september arrangeres konferansen ”Advances in Production Management Systems” (APMS) ved UiS. Systemer som kan bedre bedrifters produksjonsevne skal drøftes.

- På konferansen skal vi drøfte metoder, verktøy og systemer som bidrar til å gjøre eksisterende industri mer lønnsom og som bidrar til å utvikle industrien, forteller UiS-professor Jan Frick, som er arrangementsansvarlig for APMS-konferansen i Stavanger.

APMS-konferansen tar med andre ord for seg verktøy som kan brukes for å styre og utvikle industri, som for eksempel kommunikasjons- og IT-verktøy. Innovasjon, teknologi og ledelse vil være viktige stikkord i forskernes drøftinger.

Forskere fra hele verden
Ifølge Frick har konferansen mer enn 100 bidragsytere fra blant annet USA, Brasil, Japan, Korea, Egypt, India og de fleste land i Europa. Til konferansen kommer dessuten professorer og andre akademikere fra hele verden.

Det blir både et PhD-symposium, et redaksjonsmøte for tidsskriftet ”Production Planning & Control” og flere felles foredrag og parallellsesjoner.

Kydland blant hovedtalerne
Blant hovedtalerne er nobelprisvinner i økonomi, Finn E. Kydland, som også er professor II på Universitetet i Stavanger. Mandag 26. september holder Kydland foredraget ”Conditions for Industrial Development”.

Også Bjarte Bogsnes i Statoil er en av hovedtalerne. Mandag 26. september holder han foredraget ”Beyond Budgeting – a new management modell for new business realities”.

Tirsdag 27. september holder Tore-Morten Osmundsen fra Laerdal Medical foredraget “Operational Management” og professor J.C Wortmann, fra Universitetet i Groningen i Nederland, holder foredraget “The effect of software as a service on our economy and society”.

Flere UiS-bidrag
På konferansen bidrar flere forskere fra UiS, blant andre professor Jayantha P. Liyanage, professor Tore Markeset, professor Ragnar Tveterås, førsteamanuensis Tatiana Iakovleva , førsteamanuensis Eric Brun og professor Jan Frick.

Konferansen finnes sted i Kjell Arholms hus på universitetsområdet.

Les mer om APMS 2011