MENY

Konferanse om ruspolitikk

27. og 28. mars inviterer rusforskere i Rogaland til inspirasjonsseminar for kunnskapsutvikling innen rusfeltet. På StaRus-konferansen 2012 skal ruspolitiske handlingsplaner drøftes. Er de kun papirøvelser eller gir de grunnlag for handling?

Alle kommuner er pålagt å lage ruspolitiske handlingsplaner og mange kommuner bruker mye tid og personalressurser på dette. Gir planene kommunen et godt grunnlag for forpliktende politiske vedtak, gode tiltak og strategier for å redusere rusrelaterte skader og problemer? Eller havner planene i en skuff så snart de er vedtatt?

Dette er noe av det som skal drøftes tirsdag 27. mars og onsdag 28. mars når Stavangergruppen for Rusmiddelforskning (StaRus) inviterer til seminar. StaRus-konferansen retter seg mot alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innen rusfeltet, som brukere, pårørende og fagfolk.

Film og foredrag
Tirsdag 27. mars fra klokken 18 til 21 på KinoKino i Sandnes blir det foredrag av Bergliot Baklien, SIRUS, og Eva Bråthen, Universitetet i Tromsø. Begge har forsket på kommunenes arbeid med ruspolitiske handlingsplaner. Dernest blir det diskusjon og enkel bevertning før filmen "If Drugs Were Legal" (en BBC-produksjon) blir vist.

Onsdag 28. mars fra 9 til 15 på Sola Strandhotell blir det korte innlegg ved Eivind Jahren fra Karmøy og Ulf Ludvigsen fra Klepp som fortellee om sine kommuners erfaringer med ruspolitiske handlingsplaner. Etter lunsj vil Espen Enoksen fra SUS holde innlegg om ny plan for rusfeltet i Helse Stavanger.

Open Space
StaRus-konferansen er en Open Space-konferanse, som tilbyr en tydelig struktur der deltakerne utformer innholdet i programmet. Denne typen konferanse skal sørge for at alle viktige spørsmål kommer på bordet, og at hver problemstilling diskuteres så lenge deltakerne selv vil. Konferansen ledes av personer med erfaring i bruk av Open Space-metoden.

StaRus er et samarbeidsforum for utvikling av rusmiddelforskning og består av forskere fra IRIS, Universitetet i Stavanger, Rogaland A-Senter og Stavanger Universitetssjukehus.

Seminaravgiften er 1300,- og påmeldingsfristen er 9. mars.

Les mer om programmet, seminaravgift og påmelding her