MENY

Konferanse om samfunnssikkerhet

Justisminister Knut Storberget vil innlede på konferansen om samfunnssikkerhet den 12. januar. Konferansen skal handle om samfunnsinteresser og akseptabel risiko. Det er fremdeles mulig å melde seg på.

12. januar 2009 er det klart for den sjette samfunnssikkerhetskonferansen som årlig samler rundt 400 deltakere. Konferansens tema er hva som kan anses som akseptabel risiko i forhold til samfunnets interesser.

I media leser vi stadig om slike problemstillinger: Bygging av LNG-fabrikk i nærheten av boligområde, oljeboring nær fiskeriressurser og ulykkesnivå i veitrafikken og norske styrker i Afghanistan. Konferansen legger opp til en tverrfaglig drøftelse av eksempler som belyser de prinsipielle problemstillingene.

Konferansen avsluttes med en paneldebatt basert på et tenkt scenario som vil utfordre alle sikkerhetsinstanser i samfunnet.

Konferansen arrangeres av Universitetet i Stavanger i samarbeid med Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK), Rogaland politidistrikt, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Fylkesmannen i Rogaland.

For mer informasjon og påmelding, gå inn her.