MENY

Konferanse om samfunnssikkerhet

Årets konferanse om samfunnssikkerhet nærmer seg. I år vil blant annet erfaringene med forberedelsene til svineinfluensaen diskuteres.

De ulike foredragene under konferansen ”Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder” utgjør en kombinasjon av forskningsresultater og informasjon om ulike samfunnsinstitusjoners arbeid med sikkerhet og beredskap.
– Vi vil forene teori og praksis. Fagområdet samfunnssikkerhet utvikles i skjæringsfeltet mellom forskning og myndighetenes praksis, sier Marit Boyesen, dekan ved UiS og medlem i programkomiteen.
Admiral Trond Grytten vil holde foredrag med militærmakt i samfunnet som tema. Boyesen mener det er viktig å arbeide for et godt sivilt og militært samarbeid.
– Det kan være bra for fagmiljøet å høre hvilke utfordringer militæret står overfor, sier hun.

Åpningsforedraget
Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland vil holde åpningsforedraget.
– At øverste leder for vår instans gjester konferansen er ekstra hyggelig, synes Boyesen.
Blant foredragene kan ”Året som gikk – erfaringer og refleksjoner” trekkes fram. Her vil to hendelser som har preget det siste året diskuteres. Øistein Løvoll, overlege ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, vil snakke om pandemiforberedelsene. Kåre Preben Hegland, ordfører i Kragerø, og Johan Marius Ly, beredskapsdirektør i Kystverket, vil ta opp oljeutslippet i Telemark sommeren 2009.

Den syvende konferansen
Konferansen arrangeres mandag 11. januar, 2010, og er den syvende i rekken. I programkomiteen sitter representanter for Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland politidistrikt, Universitetet i Stavanger, Forsvarets operative hovedkvarter, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og UiS. Målet med konferansen er å skape debatt, presentere ny kunnskap og å være en arena for tverrfaglig samarbeid. Målgruppen er ledere og fagpersoner innen forsvaret, sivil administrasjon, fylkesmenn, politiet, helsevesenet, frivillige beredskapsorganisasjoner, landsdekkende næringslivsorganisasjoner, media og forskere.

Konferansen finner sted i Kjell Arholms hus, auditorium A1, UiS. Den starter kl. 08:15.

Her finner du programmet: Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder 2010.