MENY

Konferanse om trening i å redde liv

Fra 13. til 16. juni arrangeres den årlige europeiske simuleringskonferansen SESAM ved Universitetet i Stavanger. Tema for årets konferanse er bruk av simulering for en sikrere arbeidspraksis i helsevesenet.

– Simulering for helsepersonell blir i økende grad sett på som et viktig bidrag i arbeidet med å bedre pasientsikkerheten i helsevesenet. Den pedagogiske tilnærmingen, som er anerkjent innenfor høyrisikoindustri, slik som luftfart, kan være med på å avdekke hvor og når det svikter, sier Elsa Søyland, daglig leder ved forsknings- og læringssenteret, SAFER i Stavanger.

– Simulering kan også gjøre helsepersonell bedre i stand til å unngå feil, og eventuelt fange opp og avverge mulige feil som kan oppstå, sier Søyland, som på vegne av arrangementskomiteen ønsker velkommen til den store konferansen.

Ærefullt oppdrag
SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine) er den europeiske foreningen for medisinsk simulering som gjennomfører sin årlige konferanse på ulike steder i Europa, i samarbeid med lokal arrangør.

I år er det Stavanger som har fått det ærefulle oppdraget, og arrangør er SAFER (Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research) i tett samarbeid med stifterne av SAFER; Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus og Laerdal Medical.

Forskere innen pasientsikkerhet ved UiS er representert i den vitenskapelige komiteen og flere av dem vil presentere egen forskning, samt delta i sesjoner og workshops under konferansen. UiS og SAFER fikk konferansen til Stavanger i konkurranse med flere sterke søkere fra andre europeiske land.

Stor interesse
Så langt er det påmeldt over 500 deltakere til konferansen. Gjestene kommer fra de fleste land i Europa, men også fra andre kontinent. De faglige bidragene kommer fra 25 land, blant annet fra USA, Japan og Australia.

Målgruppene for konferansen er utdanningspersonell for helseprofesjoner, forskere og ulike kliniske profesjonsgrupper som arbeider i helsesektoren.

Hovedtema for årets konferanse er ”Safer Practices in Healthcare” med fokus på pasientsikkerhet, utdanning og nye områder for anvendelse av simulering.

Selve åpningen er i Tjodhallen i Kjølv Egelands hus torsdag 14. juni. Da vil UiS-rektor Marit Boyesen ønske velkommen på vegne av UiS og varaordfører Bjørg Tyssdal Moe vil ønske velkommen på vegne av Stavanger kommune. Deretter vil Bent Høie, leder av Stortingets Helse- og omsorgskomité, holde innleggetet ”Safer practices in healthcare”.

SESAM-konferansen arrangeres i Kjell Arholms hus på UiS fra 13. til 16. juni. Deler av programmet vil også foregå på SAFER.

Les mer om SESAM-konferansen 

Les også: Når hjertet slutter å slå