MENY

Kongress om planteforskning

Fra 21. til 25. august arrangerte Senter for organelleforskning ved UiS en internasjonal kongress om planteforskning. Nærmere 200 deltakere fra 24 land deltok.

46 foredragsholdere la fram ny forskning på den internasjonale kongressen til Scandinavian Plant Physiology Society (SPPS). Senter for organelleforskning ved UiS var vertskap for første gang. Kongressen vektla særlig hvordan planteforskning kan brukes innenfor industri og innovasjon.

– Målet for kongressen er å samle planteforskere fra rundt omkring i verden for å presentere og diskutere forskning. Det er et mål å se på forholdet mellom fundamental forskning og anvendt forskning innen plantebiologi, sa Simon Geir Møller, leder for Senter for organelleforskning og styremedlem i SPPS, i forkant av kongressen.

Grunnforskning eller fundamental forskning har som hovedmål å øke kunnskap og teoretisk forståelse. Anvendt forskning utføres også med mål om å skaffe til veie ny kunnskap, men er primært rettet mot bestemte praktiske mål og bruksområder.

I år ble kongressen arrangert for 24. gang. Les mer og se program for SPPS Congress (engelsk).

Her finner du en rapport fra kongressen