MENY

Spørsmål og svar om koronaviruset for studenter

Hvordan påvirker stengning av universitetet på grunn av koronaviruset ditt forhold til UiS som student? UiS jobber med avklaringer på flere aktuelle spørsmål og vil oppdatere her.

Illustrasjon korona-virus

Oppdatert 23. mars 2020 kl. 15.00
Information in English is available here.

1. Hvordan skal undervisning foregå?

Studenter skal ikke oppholde seg på campus, men studere hjemmefra. Hold deg oppdatert i Canvas om oppdateringer i undervisningsopplegget.

2. Trenger du hjelp med fjernundervisning, samhandling eller hjemmekontor?

Studenter vil bruke egne PC-er og kople seg til nettet hjemmefra, som vanlig. Undervisning vil foregå digitalt, slik anvist av emneansvarlig, normalt via Canvas.

Ved problemer eller utfordringer, ta kontakt med IT-hjelp@uis.no eller IT-servicedesk-telefon: 51 83 30 00.

3. Jeg har spørsmål om: 

4. Kan jeg søke om å utsette innlevering av min bachelor-/masteroppgave?

Vi ber om at studenter som kan levere bachelor- og masteroppgave til ordinær frist gjør det. Har du behov for å utsette innleveringen, kan du søke om dette via digital studentekspedisjon. Der bruker du skjemaet «Søknad om utsatt innlevering…». Du må legge ved et Word dokument der du begrunner søknaden. Fakultetene vil være romslige i sin behandling av søknadene. Vi gjør oppmerksom på at noen fakulteter vil gå ut med en ny felles utsatt frist for innlevering til bachelor- og masteroppgaver til sine studenter. Dersom du ønsker å benytte deg av denne utsatte fristen, må du likevel sende inn søknad om utsatt innlevering via digital studentekspedisjon.

5. Hvordan kan jeg nå bruke biblioteket?

Alle kan som vanlig gå inn i bibliotekets onlinematerialer hjemmefra. 

Vi har stoppet lån, fremskaffing av materialer fra andre bibliotek, samt avlevering av fysiske bøker og tidsskrifter. Vi kjøper fortsatt nye bøker, men de ferdiggjøres ikke til hyllene før vi åpner igjen.

Alle purringer, gebyrer og erstatningskrav er stoppet i systemene på ubestemt tid.

Besøk Universitetsbiblioteket her!

6. Hvordan skal eksamen gjennomføres?

UiS-styret har endret forskrift om studier og eksamen, slik at rektor nå kan foreta endringer i prøvingsformer «dersom dette er tvingende nødvendig». Vi er nå i en situasjon som gjør det tvingende nødvendig å endre en rekke prøvingsformer, både når det gjelder obligatoriske arbeidskrav og eksamener.

Det vil si at for en rekke av vårens emner som etter planen skulle hatt skoleeksamen, vil få endret prøvingsform til for eksempel hjemmeeksamen. Dermed vil vurderingsformen i mange tilfeller bli annerledes enn det som står i emnebeskrivelsene. Studentene vil få informasjon om disse endringene både i Canvas og StudentWeb, det er derfor viktig at alle studenter følger med på disse kanalene.

Har du spørsmål knyttet til eksamen kontakt eksamen@uis.no 

7. Hvordan skal disputaser gjennomføres?

I perioden frem til og med 26. mars, der disputas enten skulle ha vært gjennomført eller doktoranden skulle ha blitt tildelt tema for prøveforelesning til ph.d.- forsvar, er det åpnet opp for at doktoranden kan levere inn sin prøveforelesning i form av en powerpoint-presentasjon innen den dato vedkommende etter planen skulle ha disputert. Denne presentasjonen vil da bli lagt til grunn for fremføringen på disputasdatoen.

For perioden fra 27. mars til og med 30. juni, er det utarbeidet retningslinjer for heldigital gjennomføring av disputas ved UiS.  Retningslinjene blir vurdert fortløpende i lys av nasjonale retningslinjer.

Det er det enkelte fakultet, ved dekan, som avgjør om prøveforelesning og disputas skal gjennomføres eller utsettes når tiltak mot korona-viruset hindrer fysisk deltakelse.

I de tilfeller disputas gjennomføres i denne perioden, vil den bli gjennomført heldigitalt. Det vil si at alle aktører deltar via den valgte tekniske løsningen og ingen er fysisk tilstede i lokale på UiS.

8. Hva skjer med praksisperioden min?

Informasjon til studenter i praksis i helseutdanninger.

All annen praksis er avlyst. Alle skoler og barnehager er nå stengt, og ingen studenter ved lærerutdanningene skal møte i praksis inntil videre. Alle studenter med praksis får nærmere informasjon i Canvas  

9. Trenger du noen å snakke med i den ekstraordinære situasjonen?

Trenger du noen å snakke med eller har du praktiske spørsmål rundt studiene? Vi oppretter et lavterskel samtaletilbud for studenter ved UiS. Tilbudet gjelder både for deg som trenger noen å snakke med eller som lurer på praktiske ting i forbindelse med eksamen eller undervisning. 

Send mail til studenthjelp@uis.no og forklar hva du ønsker en samtale om, slik at vi kan rute henvendelsen riktig: 

  • Noen å snakke med, et samtaletilbud for de som opplever isolasjon og ensomhet 
  • Nettsamtaler med psykolog 
  • Spesifikk veiledning/rådgivning vedrørende studier 
  • Webinar om mestring av bekymringer vedrørende koronaviruset 

Oppgi gjerne telefonnummer, så vil du bli kontaktet innen 24 timer enten på telefon eller epost.  

10. Hva skjer med utveksling?

Nye studiereiser og utveksling er stoppet inntil videre. 

Studenter som har søkt om utveksling fra høstsemesteret 2020, kan fortsette å forberede dette inntil annen beskjed eventuelt blir gitt. Vi vet ikke hvordan situasjonen utvikler seg. Vi vil derfor anbefale at du utsetter kjøp av billetter. Du må også vurdere om du skal vente med å si opp deltidsarbeid, leilighet m.m. Du må selv vurdere om du ønsker å fortsette utvekslingsprosessen under gjeldende forhold. Dersom du avbryter prosessen, ber vi deg snarlig melde fra til utveksling@uis.no.
 
Følg også med på råd fra norske myndigheter på Folkehelseinstituttet og UD sine reiseråd.

11. Hva gjør jeg som internasjonal student? 

Internasjonale studenter som er ved UiS må forholde seg til samme informasjon som blir gitt til alle studenter på våre campuser. Eventuelt må du følge råd fra din hjemmeinstitusjon (dersom du er utvekslingsstudent) eller hjemlandet ditt.  

Internasjonale studenter som har søkt om opptak eller utveksling til UiS fra høstsemesteret 2020, kan fortsette planleggingen inntil videre. 

12. Hvordan påvirkes lån- og stipendutbetalinger fra Lånekassen?

Lånekassen stopper ikke utbetalingene av lån eller stipend til studenter som må reise hjem fra utveksling i utlandet på grunn av koronasituasjonen. Utbetaling av lån og stipend til studenter i Norge blir heller ikke stoppet.

Hvis ditt studiet blir berørt: Skaff dokumentasjon: Dersom du for eksempel ikke får tatt eksamen, går glipp av undervisning eller kanskje må avbryte utveksling i utlandet på grunn av koronaviruset, er det viktig at du får en bekreftelse som viser at dette er årsaken.

Meld fra til Lånekassen: Det er viktig at du melder fra til Lånekassen om endringer som kan påvirke hvor mye lån og stipend du skal ha. Eksempel på endringer kan være at du må avbryte studier i utlandet eller at den planlagte utvekslingen eller praksisen din i utlandet ikke kan gjennomføres.

På Lånekassens nettsider finner du oppdatert informasjon om utbetaling av lån og stipend, samt relevante kontaktpunkter.

13. Hva skjer med fravær grunnet koronasmitte?

I utgangspunktet gjelder vanlige regler for gyldig fravær og utsatt eksamen. Gyldig fravær fra obligatorisk undervisning skal dokumenteres på samme måte som ved sykdom på eksamen. 

UiS vil så langt det er mulig legge til rette for at studenter ikke skal være skadelidende ved langvarig karantene og sykefravær grunnet koronavirus. Vi jobber å finne ordninger som sikrer at studenter som ikke kan gjennomføre praksis eller obligatorisk undervisning likevel får fullført sin praksis og undervisning. 

Dersom du ikke kan delta på obligatorisk undervisning/aktivitet grunnet karantene/sykdom, vil fagmiljøet vurdere muligheter for alternative undervisningsformer eller obligatorisk aktivitet som i mindre grad krever fysisk frammøte. 

14. Hvilke regler gjelder for meg som må være hjemme med barn?

Ta kontakt med ditt fakultet for informasjon om tilrettelegging.

15. Kan jeg søke opptak til UiS nå?

Det er ingen endringer i opptaksregelverket som følge av utbruddet av Koronaviruset.

Samordna opptak jobber med å vurdere eventuelle konsekvenser av Koronaviruset for søking og opptak, og forholder seg til informasjon fra myndighetene om Koronaviruset.

Les mer om UiS sitt studietilbud her.

16. Må jeg i karantene?

Studenter som mener eller er i tvil om de oppfyller kriteriene for karantene, må ta kontakt med helsemyndighetene på telefon 116 117. 

Vi henstiller alle til å følge folkehelseinstituttets råd og anbefalinger for hvordan man skal forebygge smitte. 

Les mer om hjemmekarantene/-isolering på Folkehelseinstituttets nettside.

17. Kan jeg være smittet med koronavirus?

Alle spørsmål om koronaviruset og egen helsetilstand må rettes til helsevesenet. Ikke møt opp på legekontoret eller sykehuset hvis du mistenker at du er syk, men ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

Ring fastlegen din eller legevakten 116 117.

Har du spørsmål som ikke er besvart i denne artikkelen, kan du sende en e-post til beredskap@uis.no og så skal vi svare deg så raskt vi kan.

Har du spørsmål som ikke er besvart i denne artikkelen, kan du sende en e-post til beredskap@uis.no og så skal vi svare deg så raskt vi kan.

Samleside med korona-informasjon