MENY

Delvis åpning av UiS fra 27. april

Regjeringen har bestemt at hovedregelen skal være at studenter og ansatte fortsatt skal ha hjemmekontor. Imidlertid åpnes UiS-campusene for en begrenset gruppe studenter, stipendiater, postdoktorer og ansatte fra og med 27. april.

Hva betyr dette for studenter og ansatte ved UiS?

For UiS innebærer regjeringens beslutning av 7. april at studenter og ansatte fortsatt skal ha hjemmekontor, og at undervisning og vurdering (eksamen) i hovedsak vil foregå på digitale plattformer dette vårsemesteret. 

De som får tilgang til UiS-campusene fra og med 27. april, er studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er i siste fase av sin gradsutdanning, vitnemålsgivende utdanning eller prosjektstilling, dersom de må være på universitetet for å kunne fullføre disse våren 2020. Dette omfatter kun studenter og ansatte i utøvende musikk- og kunstfag, media- og designfag, matematisk-naturvitenskapelig og teknologiske fag, og helsefag som trenger tilgang til øvingslokaler, laboratorier og ferdighetsrom. Åpningen gjelder også for ansatte som er nødvendige for å gjennomføre det nevnte tilbudet.

Fakultetene har i tiden etter påske sett på hvilke konkrete studenter og ansatte ved UiS som skal ha tilgang til campus. De angjeldende studentene og ansatte er enten allerede informert om tilgangen til campus eller vil bli informert om adgangen i løpet av denne uken (uke 17). Det samme gjelder ansatte i støttefunksjoner som er nødvendige for å gjennomføre åpningen.

Vi ber alle sette seg godt inn i smittevernregler for campusopphold som finnes som oppslag på UiS-campusene og på helsenorge.no.

Vi understreker at ansatte og studenter med luftveissymtomer - hoste, sår hals, feber og lignende, eller som har mistanke om/fått bekreftet covid-19, ikke har adgang til UiS-campusene.

Til slutt ber vi alle studenter og ansatte om å følge med på informasjon om koronasituasjonen på våre nettsider.

Studentene bes også holde seg oppdatert om undervisning og eksamen på Canvas.

 

Arne Rettedals hus, UiS
Grønt campusområde med bygning i bakgrunnen

Delvis åpning av våre campuser fra 27. april.