MENY

Nye smittevernstandarder ved UiS / New infection control standards at UiS

Sett deg inn i vår smittevernsinstruks for undervisningsrom og auditorier før du ankommer UiS. / Familiarize yourself with our infection control instructions for classrooms and auditoriums before you arrive at UiS.

Smittevernsinstruks for undervisningsrom og auditorier UiS

Studenter og ansatte har et selvstendig ansvar for å ivareta egen helse og å følge de smitteverntiltak som gjelder til enhver tid. UiS har tilrettelagt for at alle skal kunne holde minst en meter avstand i de fleste undervisningssituasjoner, og følgende gjelder for undervisningsrom og auditorier:

 1.  Alle spriter hendene før de går inn i undervisningsrommet. Dispensere står ved inngangen, og flasker med håndsprit finnes i rommet.
 2.  Ingen benytter de setene som er sperret av.
 3.  Alle følger FHI sine instruksjoner for smittevern.
 4.  Alle har ansvar for desinfisering av sin plass før forelesning. Servietter ligger ved inngang.
 5.  Vi samarbeider for å ivareta avstandskravene for å unngå kø når vi går inn og ut av rom.

Avdeling for bygg og arealforvaltning ved renhold har ansvar for etterfylling. Ved mangler – ta kontakt på tlf 976 96 442. Gjelder f.o.m. mandag 17.08.20, avdeling for bygg og arealforvaltning

Dersom du fortsatt føler deg utrygg og ønsker ytterligere tiltak ut over dette, kan du vurdere å bruke munnbind i den tiden du oppholder deg på campus. Da må du selv anskaffe munnbind, som også kan kjøpes i SiS Bok eller SiS-kafeene. I undervisningssituasjoner hvor fakultetet ditt har valgt å anbefale eller kreve bruk av munnbind, vil du få munnbind tildelt.

Når du skal bruke munnbind er det viktig at du bruker det riktig. Se korrekt bruk av medisinsk munnbind og korrekt bruk av tøymunnbind.

Smittevernsinstruks for forelesere

 1. Foreleser har ansvar for desinfisering av sin plass og utstyr før bruk. Servietter ligger tilgjengelig. 
 2. Forelesere tar ansvar for påminnelse av gjeldene smitteverninstruks for undervisningsrom og auditorier.
   

Avdeling for bygg og arealforvaltning ved renhold har ansvar for etterfylling. Ved mangler – ta kontakt på tlf 976 96 442. Gjelder f.o.m. mandag 17.08.20, avdeling for bygg og arealforvaltning. 

Smittevernsinstruks for møteledere

 1.  Møteleder har ansvar for desinfisering av sin plass og utstyr før bruk. Servietter ligger tilgjengelig. 
 2.  Alle har ansvar for desinfisering av sin plass før møtet. Servietter ligger tilgjengelig. 

Avdeling for bygg og arealforvaltning ved renhold har ansvar for etterfylling. Ved mangler – ta kontakt på tlf 976 96 442. Gjelder f.o.m. 17.08.20, avdeling for bygg og arealforvaltning

Infection control routines for lecture rooms at UiS

 1. Disinfect hands before entering lecture rooms. Sanitisers can be found at the entrance and inside the room.
 2.  Do not use seats that are cordoned off or otherwise marked as inaccessible.
 3.  Comply with official guidelines to prevent infection.
 4. Disinfect your seat/surface before lecture. Wipes can be found by the entrance.
 5. Cooperate to avoid crowding at entry and exit points.

For supplies refill call 976 96 442. Effective August 17, 2020

Infection control routines for lecturers​​​​​​​ 

 1.  Lecturers are responsible for disinfecting their own seat/surface and equipment. Wipes are available in the room.  ​​​​​​​
 2. Lecturers are responsible for reminding those present about infection control routines for lecture rooms. 

For supplies refill call 976 96 442. Effective August 17, 2020.  

Infection control routines for meeting rooms

 1. The person in charge of the meeting is responsible disinfecting their own seat/surface and equipment. Wipes are available in the room.  
 2. Meeting attendants are responsible for disinfecting their own seat/surface before the meeting. Wipes are available in the room.                   

  ​​​​​​​For supplies refill call 976 96 442, effective August 17, 2020.