MENY

Slik gjenåpner UiS

Fra onsdag 13. mai får flere studenter og ansatte tilgang til UiS sine bygninger og campus.

Studenter på campus Husk avstandsregelen – minst én meter mellom hver person. Bildet er tatt før koronaperioden.

Gjenåpningen av Universitetet i Stavanger skal skje gradvis og på en trygg og forsvarlig måte. Det betyr at ikke alle kan komme tilbake samtidig. Hensynet til smittevern er viktig og skal ivaretas på en god måte.

En ytterligere åpning gir mulighet for at opptil en tredjedel av studenter og ansatte kan være til stede på campus fra onsdag 13. mai.

For studenter

Studenter som er avhengig av tilgang til lokaler for å holde progresjonen i studiene sine kan oppholde seg på campus. Det kan utgjøre opp mot 30 prosent av studentene. Studentene avgjør selv om det er avgjørende for studieprogresjonen at de er til stede på campus.

Ved universitetene og høyskolene er det i utgangspunktet ikke krav til gruppestørrelser eller registrering av studenter og ansatte, forutsatt at smittevernbestemmelsene blir fulgt.

Fakultet for utøvende kunstfag jobber med løsninger for å gi studentene tilgang til øvingsrom, og vil komme med mer informasjon til sine studenter så snart som mulig.  

Undervisningen vil fortsatt foregå digitalt ut semesteret, og eksamen skal gjennomføres som hjemmeeksamen.

Lesesalene åpner med begrenset tilgang og kapasitet onsdag 13. mai. Bibliotekets lokaler er fortsatt stengt, men det er mulig å bestille bøker og artikler via deres Take Away bibliotek. Biblioteket er tilgjengelig i digital skranke på Zoom mandag til fredag fra klokken 12-14.

Bokhandelen er åpen hver ukedag mellom 9 og 15. I fellesområder som ved printere, kopimaskiner og toaletter er det viktig å overholde avstandskravet om minimum én meter mellom hver person.

For ansatte

For de fleste ansatte er det fortsatt hjemmekontor som gjelder. Det vil imidlertid bli gitt tilgang for at opp mot en tredjedel av de ansatte i hver enhet kan oppholde seg på campus. Opphold skal avklares med nærmeste leder. Det er ordinære smitteverntiltak som gjelder.

I retningslinjene fra Kunnskapsdepartementet heter det at «Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig.»

Ved UiS bør fakultetene og avdelingene ha noe bemanning til stede på campus for å se til at smittevernstandarden opprettholdes.

Ledere skal ivareta smittevernstandard i sine enheter og forberede ytterligere åpning av arbeidsplassen.