MENY

Spørsmål og svar om koronaviruset for studenter

Hvordan påvirker stengning av universitetet på grunn av koronaviruset ditt forhold til UiS som student? UiS jobber med avklaringer på flere aktuelle spørsmål og vil oppdatere her.

Illustrasjon korona-virus

Oppdatert 20. mai 2020 klokken 16:50
Information in English is available here.

1. Hvordan skal undervisning foregå?

Fra onsdag 13. mai får flere studenter og ansatte tilgang til UiS sine bygninger og campus. Hovedregelen er imidlertid fortsatt hjemmekontor for studenter og ansatte.
Hold deg oppdatert i Canvas om oppdateringer i undervisningsopplegget.

2. Trenger du hjelp med fjernundervisning, samhandling eller hjemmekontor?

Studenter vil bruke egne PC-er og kople seg til nettet hjemmefra, som vanlig. Undervisning vil foregå digitalt, slik anvist av emneansvarlig, normalt via Canvas.

Ved problemer eller utfordringer, ta kontakt med IT-hjelp@uis.no eller IT-servicedesk-telefon: 51 83 30 00.

3. Jeg har spørsmål om: 

4. Kan jeg søke om å utsette innlevering av min bachelor-/masteroppgave?

Vi ber om at studenter som kan levere bachelor- og masteroppgave til ordinær frist gjør det. Har du behov for å utsette innleveringen, kan du søke om dette via digital studentekspedisjon. Der bruker du skjemaet «Søknad om utsatt innlevering…». Du må legge ved et Word dokument der du begrunner søknaden. Fakultetene vil være romslige i sin behandling av søknadene. Vi gjør oppmerksom på at noen fakulteter vil gå ut med en ny felles utsatt frist for innlevering til bachelor- og masteroppgaver til sine studenter. Dersom du ønsker å benytte deg av denne utsatte fristen, må du likevel sende inn søknad om utsatt innlevering via digital studentekspedisjon.
 

5. Hvordan kan jeg nå bruke biblioteket?

Selv om bibliotekets lokaler er stengt er biblioteket tilgjengelig digitalt. Biblioteket kan hjelpe med tilgang til e-bøker, artikler og de veileder over nett. Bøker kan bestilles via deres Take Away bibliotek.
Gå hit for å lese mer om alle tjenestene biblioteket tilbyr under korona.
 

6 a. Hvordan skal eksamen gjennomføres?

UiS-styret har endret forskrift om studier og eksamen, slik at rektor nå kan foreta endringer i prøvingsformer «dersom dette er tvingende nødvendig». Vi er nå i en situasjon som gjør det tvingende nødvendig å endre en rekke prøvingsformer, både når det gjelder obligatoriske arbeidskrav og eksamener.

Det vil si at for en rekke av vårens emner som etter planen skulle hatt skoleeksamen, vil få endret prøvingsform til for eksempel hjemmeeksamen. Dermed vil vurderingsformen i mange tilfeller bli annerledes enn det som står i emnebeskrivelsene. Studentene vil få informasjon om disse endringene både i Canvas og StudentWeb, det er derfor viktig at alle studenter følger med på disse kanalene.

Les mer: Spørsmål og svar om hjemmeeksamen.

6 b.Trenger du tilrettelegging under eksamen?

Da må du søke om det så fort som mulig! Dersom du skulle hatt skoleeksamen og har fått innvilget ekstra tid, må du søke på ny for å få ekstra tid på hjemmeeksamen hvis eksamenstiden er utvidet til f.eks. 24 eller 48 timer. Det er ikke nødvendig å søke dersom hjemmeeksamen har samme varighet som skoleeksamen.

Søknadsskjemaet heter «Søknad om utsatt frist på innlevering av hjemmeeksamen, bachelor- eller masteroppgave», og er tilgjengelig i Digital studentekspedisjon.

Søknadene behandles fortløpende.

Informasjon om tilrettelegging på hjemmeeksamen.

Har du spørsmål knyttet til eksamen kontakt eksamen@uis.no 

7. Hvordan skal disputaser gjennomføres?

For perioden fra 27. mars til og med 30. juni, er det utarbeidet retningslinjer for heldigital gjennomføring av disputas ved UiS.  Retningslinjene blir vurdert fortløpende i lys av nasjonale retningslinjer.

Det er det enkelte fakultet, ved dekan, som avgjør om prøveforelesning og disputas skal gjennomføres eller utsettes når tiltak mot korona-viruset hindrer fysisk deltakelse.

I de tilfeller disputas gjennomføres i denne perioden, vil den bli gjennomført heldigitalt. Det vil si at alle aktører deltar via den valgte tekniske løsningen og ingen er fysisk tilstede i lokale på UiS.

8. Hva skjer med praksisperioden min?

Informasjon til studenter i praksis i helseutdanninger.

Alle studenter med praksis får nærmere informasjon i emnet i Canvas  

9. Trenger du noen å snakke med i den ekstraordinære situasjonen?

Trenger du noen å snakke med eller har du praktiske spørsmål rundt studiene? Vi oppretter et lavterskel samtaletilbud for studenter ved UiS. Tilbudet gjelder både for deg som trenger noen å snakke med eller som lurer på praktiske ting i forbindelse med eksamen eller undervisning. 

Send mail til studenthjelp@uis.no og forklar hva du ønsker en samtale om, slik at vi kan rute henvendelsen riktig: 

  • Noen å snakke med, et samtaletilbud for de som opplever isolasjon og ensomhet 
  • Nettsamtaler med psykolog 
  • Spesifikk veiledning/rådgivning vedrørende studier 
  • Webinar om mestring av bekymringer vedrørende koronaviruset 

Oppgi gjerne telefonnummer, så vil du bli kontaktet på telefon eller epost.  

10. Hva skjer med utveksling?

All ordinær studentutveksling høsten 2020 er avlyst. UiS kontakter de berørte studentene og partnerinstitusjonene for å informere om beslutningen.

11. Hva gjør jeg som internasjonal student? 

Internasjonale studenter som er ved UiS må forholde seg til samme informasjon som blir gitt til alle studenter på våre campuser. Eventuelt må du følge råd fra din hjemmeinstitusjon (dersom du er utvekslingsstudent) eller hjemlandet ditt.  

Internasjonale studenter som har søkt om opptak til UiS fra høstsemesteret 2020, kan fortsette planleggingen inntil videre. Utveksling (semesteropphold) er kansellert. 

12. Hvordan påvirkes lån- og stipendutbetalinger fra Lånekassen?

Lånekassens nettsider finner du oppdatert informasjon om utbetaling av lån og stipend, samt relevante kontaktpunkter.

13. Hvilken økonomisk støtte får jeg som student?

Følgende økonomisk tiltakspakke til studenter er vedtatt av Lånekassen:

15. april vil alle studenter få utbetalt lån og stipend for resten av vårsemesteret. For mai, april og juni utgjør dette 27.550 kroner.

For studenter som har blitt permittert fra eller som har mistet deltidsjobben på grunn av koronautbruddet, har regjeringen bestemt at det som del av en økonomisk krisepakke skal tilbys et ekstra lån. I tillegg har Stortinget blitt enig om å legge én milliard ekstra i potten for å gjøre deler av tilleggslånet om til stipend. Les mer på regjeringen.no.

14. Hva skjer med fravær grunnet koronasmitte?

I utgangspunktet gjelder vanlige regler for gyldig fravær og utsatt eksamen. Gyldig fravær fra obligatorisk undervisning skal dokumenteres på samme måte som ved sykdom på eksamen. 

UiS vil så langt det er mulig legge til rette for at studenter ikke skal være skadelidende ved langvarig karantene og sykefravær grunnet koronavirus. Vi jobber å finne ordninger som sikrer at studenter som ikke kan gjennomføre praksis eller obligatorisk undervisning likevel får fullført sin praksis og undervisning. 

Dersom du ikke kan delta på obligatorisk undervisning/aktivitet grunnet karantene/sykdom, vil fagmiljøet vurdere muligheter for alternative undervisningsformer eller obligatorisk aktivitet som i mindre grad krever fysisk frammøte. 

15. Hvilke regler gjelder for meg som må være hjemme med barn?

Ta kontakt med ditt fakultet for informasjon om tilrettelegging.

16. Kan jeg søke opptak til UiS nå?

Flere læresteder legger til rette for senere innlevering av bachelor- og masteroppgaver grunnet koronaviruset. UiS setter derfor ny ettersendingsfrist for søkere som påvirkes av dette og tilbyr betinget opptak til toårige masterstudier og videreutdanninger.

Privatister som får eksamensresultatene sine senere enn normalt, får forlenget frist til 10. juli med å laste opp dokumentasjon.

Samordna opptak jobber med å vurdere eventuelle konsekvenser av Koronaviruset for søking og opptak, og forholder seg til informasjon fra myndighetene om Koronaviruset.

Les mer om Ledige studieplasser ved UiS.

17. Må jeg i karantene?

Vi henstiller alle til å følge folkehelseinstituttets råd og anbefalinger for hvordan man skal forebygge smitte. 

Les mer om hjemmekarantene/-isolering på Folkehelseinstituttets nettside.

18. Kan jeg være smittet med koronavirus?

Kontakt din fastlege hvis du mistenker at du er smittet. 

Kontakt Stavanger legevakt om akutt nyoppstått eller forverret sykdom på tlf. 116 117. 

19. Hvordan får jeg tak i bøker fra bokhandelen?

SIS Bok er åpen fra 0900 til 1500 mandag til fredag fra 7. mai. Det kan maksimalt være fem kunder i bokhandelen om gangen. Håndsprit er plassert i inngangspartiet og kundene bes om å sprite hendene både når de går inn i bokhandelen og når de går ut igjen. Kassaområdet og bankterminalen blir rengjort mellom hver kunde og andre berøringsflate rengjøres jevnlig. Regelen om en meters avstand gjelder, og kundene må ikke berøre produkter de ikke skal kjøpe.

20. Hvordan får jeg ordnet det praktiske med studentbolig? 

Studentsamskipnadens (SIS) boligresepsjon er fra 7. mai åpen fra 0900 til 1500 mandag til fredag for inn- og utlevering av nøkler og henvendelser om kontrakter.

Nøkler og konvolutter legges i en kurv slik at det ikke blir noen direkte kontakt mellom den som leverer nøkkelen og mottakeren. Det er plassert ut håndsprit og kundene bes om å sprite hendene når de kommer og når de går ut igjen.Bankterminalen blir rengjort før og etter bruk. Regelen om en meters avstand gjelder, og plakater informerer om avstandsregelen og håndhygiene.Alle berøringsflater i boligresepsjonen vil bli jevnlig rengjort.

Har du spørsmål som ikke er besvart i denne artikkelen, kan du sende en e-post til beredskap@uis.no og så skal vi svare deg så raskt vi kan.

Samleside med korona-informasjon