MENY

Utvidelse av tilgang for ansatte på campus

UiS har fortsatt som hovedregel at ansatte og studenter skal ha hjemmekontor inntil videre. Men fra og med 4. mai gjennomfører UiS første trinn i en utvidelse av muligheten for ansatte til å jobbe på campus.

I første omgang gjelder dette ansatte som ikke har mulighet til å gjennomføre arbeidsoppgavene sine hjemmefra. Beredskapsledelsen ønsker en gradvis, kontrollert åpning hvor ivaretakelse av smittevern står i sentrum samtidig som ulempene ved pandemien minimeres innenfor gjeldende regelverk.

Dette skal foregå ved at ansatte søker sitt fakultet eller sin avdeling om tillatelse. Disse enhetene skal til enhver tid ha oversikt over hvor ansatte og studenter oppholder seg, i tilfelle UiS blir bedt om å bistå Stavanger kommune i smittesporing.

Retningslinjene fra FHI om hygiene, avstand og gruppestørrelse skal til enhver tid følges. En viktig del av ordningen er at de som er på jobb skal oppholde seg innen et bestemt areal og unngå å bevege seg fritt rundt på campus.

Hvem denne utvidelsen gjelder

Ansatte som har behov for tilgang til campus for å kunne gjennomføre arbeidsoppgavene sine. Veiledende kriterier er:

  • Trenger tilgang til utstyr man ikke har tilgjengelig hjemme
  • Spesielt tilpasset arbeidsplass med hjelpemidler man ikke har tilgang til hjemmefra
  • Det kan også gis dispensasjon i andre særskilte tilfeller

Dette gjelder inntil nye føringer kommer fra regjeringen.

Tidligere utvidelse gjelder fortsatt

Tidligere har UiS vedtatt at en begrenset gruppe studenter, stipendiater, postdoktorer og ansatte skal få tillatelse til å bruke campus til sin undervisning og forskning. Denne bestemmelsen står ved lag.  

 

Campusdraget med Arne Rettedals hus i front

Flere vil få mulighet til å arbeide på campus i tiden framover.