MENY

Kraftig økning i forskningspublisering ved UiS

Universitetet i Stavanger har en økning på hele 40 prosent i publiseringspoeng i 2006 sammenlignet med 2005. Det viser de foreløpige tallene for vitenskapelig publisering. – Dette er bra resultater og en kraftig vekst fra i fjor, sier rektor Ivar Langen ved UiS.

UiS oppnådde i 2006 331,28 publiseringspoeng mot 232,7 i 2005. Forskerne ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet publiserte flest poeng i 2006 (153,44), Det humanistiske fakultetet oppnådde 97,46 poeng, mens resultatet for Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ble 80,38 poeng. Økningen har vært størst ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultetet. Institutt for petroleumsteknologi er det instituttet som har flest publiseringspoeng (59,14), og professor Terje Aven er den enkeltforskeren i UiS som oppnådde flest poeng (14,14).

Selv om rektor Ivar Langen er meget fornøyd med resultatene for 2006, ser han ingen grunn til å hvile på laurbærene:

- Styrking og utvikling av vår forskningsvirksomhet er viktig for UiS. God universitetsforskning skal publiseres, og helst i fora som når mange både nasjonalt og internasjonalt. Derfor bør vi se en videre vekst i publisering i årene som kommer, poengterer Langen.

Publiseringspoengene beregnes ut fra nivå på vitenskapelige publikasjoner som innrapporteres i forskningsdatabasen ForskDok. Publiseringspoengene er med på å danne grunnlaget for den statlige tildelingen til institusjonen i neste års statsbudsjett. De endelige offisielle tallene forventes å foreligge i databasen for høyere utdanning (DBH) i april måned.

De foreløpige tallene viser at UiS også hadde en økning i de totale registreringene av formidling og vitenskapelige publikasjoner i ForskDok i 2006 på totalt 10 prosent i forhold til 2005, fra 1871 registreringer i 2005 til 2075 i 2006.

 

Her følger poengtallene:

  UiS totalt TN-fakultetet HUM-fakultetet SV-fakultetet
2005 232,7 55,8 97,46 76,9
2006 331,28 153,44 100 80,38


5 på topp (institutter med flest publiseringspoeng i UiS):

 

1. Institutt for petroleumsteknologi, TN 59,14 poeng
2. Institutt for kultur- og språkvitenskap, HUM
 50,2   poeng
3. Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, TN
34,56 poeng
4. Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag, SV 28,88 poeng
5. Institutt for matematikk og naturvitenskap, TN
27,25 poeng

       

  10 på topp (forskere med flest publiseringspoeng i UiS):
  1. Terje Aven, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, 13,89 poeng
  2. Atle Skaftun, Institutt for kultur- og språkvitenskap, 9,94 poeng
  3. Svein Skjæveland, Institutt for petroleumsteknologi, 7,2 poeng
  4. Geir Skeie, Institutt for kultur- og språkvitenskap, 6,8   poeng
  5. Kjell Hausken, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, 6,33   poeng
  6. Bernt Sigve Adnøy, Institutt for petroleumsteknologi, 5,93 poeng
  7. Tor Austad,Institutt for petroleumsteknologi, 5,92 poeng
  8. Reggie Davidrajuh, Institutt for data- og elektroteknikk, 5,63 poeng
  9. Malcolm Andrew Kelland,Institutt for matematikk og naturvitenskap, 5,26 poeng
  10. Roald Berg,Institutt for kultur- og språkvitenskap, 5,2 poeng