MENY

Kraftig økning i mobbing på skolen

Etter noen år med nedgang, er tallene igjen blitt skremmende høye. Hele 28 000 elever fra 5. til 10. klasse blir mobbet hver uke, viser nye tall fra Senter for atferdsforskning ved UiS.

Mobbetallene er dermed 10 500 høyere enn i 2004, og utgjør 7,5 prosent av alle elevene i disse årsklassene. Dette er dramatisk, mener professor Erling Roland ved Senter for atferdsforskning (SAF). Han mener at mobbefokuset fra det tidlige 2000-tallet er borte.
– Vi merker betydelig mindre interesse fra skolene når det gjelder å tilegne seg kunnskap om mobbing, sier Roland til Stavanger Aftenblad, som vier saken stor plass i dagens avis.

Vil ha sterke voksne
Mobbeprogrammer som Olweus og Zero ble brukt av rundt 400 skoler etter at Bondevik-regjeringens mobbemanifest ble innført. I inneværende skoleår har mindre enn ti skoler startet et av programmene. Barn som var med i den første manifestperioden viser seg å mobbe mer i dag enn da.
– Dette viser at mennesker til enhver tid forholder seg til omgivelsene. Det er lett å venne seg til at mobbing ikke er tillatt, men det også lett å venne seg til at mobbing er tillatt. Dersom tydelige og sterke voksne ledere forsvinner, er det nok av barn og ungdom som kan sette negativ dagsorden, sier Roland til Aftenbladet.

Økning på 134 prosent
Tallene fra SAF stammer fra en ny, landsomfattende skoleundersøkelse. Resultatene er alarmerende. Ordinær mobbing går opp med hele 44 prosent på ungdomstrinnet. Regner man i tillegg med mobilmobbing, er økningen i antall ofre på 134 prosent. På barnetrinnet (5.-7. klasse) føler seks prosent av barna seg mobbet.
Undersøkelsen viser også at antall barn som selv mobber hver uke eller oftere, stiger kraftig. På ungdomsskolen er økningen 120 prosent og på barnetrinnet 44 prosent.

Mobber på mobilen
Utbredelsen av mobiltelefoner har skapt en helt ny arena for mobbing. Gjennom tekstmeldinger er det mulig å forfølge sitt offer nærmest til alle døgnets tider. Mye tyder også på at det er lettere å være ondskapsfull på avstand enn når man må si noe ansikt til ansikt.
Mobbing kan ha svært alvorlige skadevirkninger. Derfor mener professor Erling Roland at myndighetene må intensivere arbeidet på dette området.

Les rapporten her