MENY

Kreftforskning viktig del av PhD-prosjekt

En forskningsgruppe ved UiS ledet av professor Svein Bjelland arbeider med DNA-reparasjonsmekanismer og er spesielt interessert i studier relatert til kreftforskning.

DNA-reparasjon er avgjørende for beskyttelse mot kreft og det er funnet mange arvelige kreftformer som skyldes defekter i slike reparasjonsmekanismer.

Forskningsgruppen består også av PhD-studentene Kristin Grøsvik og Marivi N. Moen og overingeniør Grete Falkeid. Nylig var gruppen sentral i et arbeid publisert i Cancer Research, som er et av de fremste internasjonale tidsskriftene innen kreftforskning.

Her var professor Arne Klungland fra et av sentrene for fremragende forskning i medisin ved Rikshospitalet som sisteforfatter og Moen som andreforfatter. Forfatterlisten omfatter også, foruten UiS- og UiO-forskere, flere forskere fra prestisjeuniversitetet Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.