MENY

Krisehåndtering og krisekommunikasjon i moderne samfunn

UiS-professor Odd Einar Olsen holder foredraget "Krisehåndtering og krisekommunikasjon i moderne samfunn - noen dilemmaer" i Vitenskapsakademiet, torsdag 12. mai kl . 1900 på Arkeologisk museum.

Den tredoble katastrofen i Japan (jordskjelv, tsunami og radioaktiv stråling) illustrerer mange dilemma når katastrofer oppstår i moderne samfunn. Da kan man for eksempel se hvor sårbare høyt industrialiserte land er for naturhendelser som kan sette deler av infrastrukturen ut av spill, og de dilemma myndighetene kan komme i når de skal kommunisere til en godt utdannet og opplyst befolkning om situasjon og utvikling i katastrofen. Men hendelsene i Japan viser også hvordan vi oppfatter trusler og reagerer på risiko fra forskjellige kilder. Våre reaksjoner trenger ikke nødvendigvis reflektere hva som egentlig utgjør de største truslene.

Møtet er åpent for alle og gratis.

Alle er hjertelig velkommen!