MENY

Kristen tru og organtransplantasjon

Torsdag 9. desember holder dr. philos Magne Stendal foredraget: ”Kristen tru og tradisjon sin innverknad på utviklinga av norsk lovregulering av obduksjon og organtransplantasjon”. Foredraget finn stad på Arkeologisk museum og startar kl 19.00.

Stendal forsvarte sin avhandling: ”MEDISIN FRÅ DØD TIL LIV når ringen blir slutta. Framstilling og analyse av etiske, historiske, juridiske, kommunikasjonsrelaterte, medisinske, pedagogiske, praksisorienterte, psykologiske, samfunnsmessige og teologiske synspunkt på obduksjon og organdonasjon for transplantasjon".

Alle er velkommen ! Gratis adgang.

Arr.: Vitenskapsakademiet i Stavanger