MENY

Kristin Grøsvik disputerer

Kristin Grøsvik disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger mandag 23. november kl. 12.15 med avhandlingen Mutagenicity and base excision repair of spontaneously arisen DNA lesions.

Disputasen finner sted mandag 23. november kl. 12.15 i auditorium E-164, Kjølv Egelands hus, inngang sør.

Prøveforelesning kl 10.00.Oppgitt emne for prøveforelesningen:"Rollen til DNA reparasjon blant et nettverk av DNA skade respons mekanismer"

Om avhandlingen

DNA er det kjemiske stoffet som lagrer den genetiske informasjonen i alle celler. DNA var tidligere antatt å være svært stabilt, men som alle biologiske makromolekyler blir DNA spontant degradert ved hydrolyse, oksidasjon, og ikke-enzymatisk metylering. I tillegg kan også ytre påvirking som ultrafiolett lys, radioaktiv stråling og ulike fysiske og kjemiske forbindelser skade DNA. Hypertermofile mikroorganismer har optimale vekstvilkår ved temperaturer over 80ºC og er spesielt utsatt for spontane DNA-skader fordi kjemisk nedbrytning av DNA øker ved økende temperatur.

Deaminering av cytosin til uracil skjer f. eks 3000 ganger raskere ved 100ºC enn ved 37ºC. Men uansett er alle organismer avhengige av DNA-reparasjonssystemer som kan reparere skadede baser. Avhandlingen omhandler proteiner som reparerer ulike DNA-skader. Foruten studier av to arkebakterier inngår også en studie av Escherichia coli. Ulike E. coli-stammer ble behandlet med et mutagent stoff som fører til innsetting i DNA av en tyminskade. Hovedmålet var å studere AlkA-enzymets evne til å reparere denne oksidative tyminskaden i DNA i E. coli.

Økt kunnskap om genene som reparerer skader i arvestoffet (DNA) kan gi bedre forståelse for hvordan kreft oppstår og videre mulighet for å kunne forebygge kreft.

Kristin Grøsvik er fra Sandnes. Hun er utdannet cand.scient. fra Institutt for Biologi, NTNU, 2002.

Bedømmelseskomité: 1. PhD, seniorforsker Hilde Nilsen, Bioteknologisenteret, UiO, 2. førsteamanuenis Geir Bjørkøy, Universitetet i Tromsø. 3. Professor Cathrine Lillo, Universitetet i Stavanger, (administrator).

Hovedveileder: Professor Svein Bjelland, Universitetet i Stavanger.

Leder av disputasen: Professor Tor Hemmingsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.