MENY

Kristine M. Olsen disputerer

Kristine Marie Olsen disputerer for ph.d.- graden ved Universitetet i Stavanger mandag 28. september kl.12.15 med avhandlingen: Regulation of flavonoid metabolism by environmental factors, especially nitrogen and temperature – a closer look at key enzymes in the flavonoid pathways of Arabidopsis thaliana and Solanum lycopersicum.

Norsk tittel: Miljøfaktorers regulering av flavonoidmetabolismen, spesielt nitrogen og temperatur – en undersøkelse av nøkkelenzymer i flavonoidsynteseveien hos Arabidopsis thaliana og Solanum lycopersicum

Disputasen finner sted i auditorium E-164, inngang sør, Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør.

Prøveforelesning kl 10.00.Oppgitt emne for prøveforelesningen:Impact of flavonoids on plant growth and auxin transport.

Flavonoider produseres i planter som en del av deres forsvarssystem mot blant annet mikroorganismer, innsekter og UV stråling. Mange flavonoider er også fargerike og brukes av planten i blomster og frukt for å tiltrekke pollenbærere og frøspredere. For mennesker er mange flavonoider sunne, fordi de for eksempel kan fungerer som antioksidanter. Et høyt innhold av flavonoider i planter kan derfor være ønskelig.

Flavonoidinnholdet påvirkes av måten plantene dyrkes på, blant annet med tanke på næring, temperatur og lys. Hensikten med denne doktorgradsoppgaven har derfor vært å undersøke hvordan genene som regulerer syntesen av flavonoider, og innholdet av flavonoider i planten, påvirkes av næring, temperatur og lys. I dette arbeidet er modellplanten Arabidopsis thaliana og landbruksplanten tomat brukt.

Forskningsarbeidet som er utført kan påvirke måten vi dyrker frukt/grønnsaker på med tanke på å øke innholdet av ønskede sekundære metabolitter.

Kristine M. Olsen er fra Stavanger. Hun er cand. mag i kjemi/biologi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap 2001 og er utdannet sivilingeniør med spesialisering i bioteknologi ved Universitetet i Stavanger 2003.

Bedømmelseskomité: 1. Professor Daniele Werck-Reichhart, Centre national de la recherchéscientifique, Strasbourg, Frankrike. 2. SceniorScientist Celine Masclaux-Daubresse, Institut Jean-Pierre Bourgin, INRA, Versailles, Frankrike. 3. Professor Lutz Eichacker, Universitetet i Stavanger, (administrator).

Hovedveileder: Professor Cathrine Lillo, Universitetet i Stavanger.

Leder av disputasen: Instituttleder Bjørn Hjertager, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.