MENY

Kritisk til bruken av risikoanalyser

Flere av foredragsholderne på konferansen Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder 2007 etterlyste risikoanalyser, mens professor Terje Aven ved Universitetet i Stavanger kritiserer bruken av disse.

- Risikospørsmål er en balanse mellom flere ulike hensyn, sier professor Aven som mener fagmiljøenes risikovurderinger ofte blir brukt for ukritisk.

Dette mener han kan skyldes at ledere og politikere som fatter beslutninger ikke har kunnskap nok om fagområdet, eller at det er mer komfortabelt å legge ansvaret hos fagmiljøene.

Aven var en av foredragsholderne under samfunnssikkerhetskonferansen på Universitetet i Stavanger mandag 8. januar.

Akseptabel risiko
- Det er viktig å synliggjøre forutsetningene for beslutningene. Selv om vi er enige om risikobildet, er vi ikke nødvendigvis enige om hva som er akseptabel risiko.

Aven trakk frem flere eksempler i sitt foredrag, deriblant problematikken knyttet til oljeutvinning i Barentshavet. De ulike politiske partiene har ulikt syn på hva som er akseptabel risiko, og hvilke hensyn som bør vektlegges.

Akseptabel risiko er også kulturelt betinget. Viljen til å akseptere risiko henger nøye sammen med nytteverdi. UiS-professoren avsluttet sitt foredrag med en klar oppfordring til politikere og ledere:

- Ikke gi fra dere makten i sikkerhetsspørsmål.

Terje Aven er i disse dager aktuell med ny bok, ”Risikostyring”, som tar opp blant annet disse problemstillingene.