MENY

Kronprins Haakon til samfunnssikkerhetskonferansen

Både Utviklingsminister Erik Solheim og HKH kronprins Håkon er deltakere på samfunnssikkerhetskonferansen i regi av UiS mandag.

Kronprinsen skal imidlertid bare være med som deltaker mens Solheim holder åpningsinnlegget under konferansen, som i år arrangeres for fjerde gang i Stavanger.

Årets deltakere kommer fra et bredt spekter av samfunnslivet. Blant annet blir det innlegg av forsvarssjef S. Diesen, politidirektør Ingelin Killengreen og direktør Jon Lea fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Direktør Bjørn I. Larsen i Sosial- og helsedirektoratet og generalsekretær i Norsk folkehjelp Finn Erik Thoresen vil også bidra til å gi et bilde av ”Rikets tilstand” innen samfunnssikkerhet og beredskap.

De to hovedtemaene som belyses i år er Energikritisk infrastruktur og sårbarhet. Risikobasert styring? og Integrering og demokratiforståelse. Fra UiS deltar professor Terje Aven med innlegget ”Risikobaserte beslutninger- Risikoanalyse som beslutningsstøtte”. På slutten av temabolkene er det åpent for spørsmål og debatt.

UiS står som arrangør av konferansen sammen med DSB (direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap), fylkesmannen i Rogaland, politiet og Fellesoperativt Hovedkvarter. Målet med konferansen er å skape debatt, presentere ny kunnskap og være en arena for tverrfaglig samarbeid om samfunnssikkerhet, beredskapsansvar og trusselvurderinger. Det er påmeldt over 400 deltakere til konferansen mandag.

Samfunnssikkerhetskonferansen finner sted i Tjodhallen på Universitetet i Stavanger, Ullandhaug 8. januar 2007. Les mer på konferansens nettsider.