MENY

KUF-komiteen på UiS

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget besøkte denne uken UiS for å gjøre seg kjent med universitetet. I programmet inngikk besøk på Det nasjonale IOR-senteret, presentasjoner av UiS og viktige politiske saker i tillegg til orienteringer om satsingsområder og Prekubator TTO.

Senterleder Merete Vadla Madland, Henry Asheim (h), Norunn Tveiten Benestad (h), Tone Merete Sønsterud (ap), rektor Marit Boyesen delvis skjult og Bente Thorsen (frp), komitéleder Trond Giske (ap) og Kristin Vinje (h) på Nasjonalt senter for økt oljeutvinning.

Senterleder Merete Vadla Madland (t.v) svarer villig på spørsmål fra KUF-komiteen, f.v. Henry Asheim (h), Norunn Tveiten Benestad (h), Tone Merete Sønsterud (ap), rektor Marit Boyesen delvis skjult og Bente Thorsen (frp), komitéleder Trond Giske (ap) og Kristin Vinje (h). Foto: Christian Tynning Bjørnø

Besøket av KUF-komiteen var del av en besøksrunde som startet ved UiA, så til UiS og fortsatte til Høgskolen Stord-Haugesund neste dag. Komiteen ledes av den erfarne politikeren Trond Giske (ap) og nestleder er rogalendingen Iselin Nybø (v).

Det var mange nye stortingspolitikere som kom inn i komiteen etter konstitueringen i fjor, mens rogalendingen Bente Thorsen (frp) har sin andre periode i komiteen. 

Senterleder Merete Vadla Madland ved Det nasjonale IOR-senteret tok i mot komiteen og ga en presentasjon av den historiske utviklingen av TN-fakultetet og olje- og energihovedstaden Stavanger.

Deretter presenterte hun senteret, og komiteen fikk også en leksjon på laboratoriene. Senterets styreleder, Kåre Vagle fra ConocoPhillips, deltok også under besøket.


Viktige UiS-saker
Komiteen ble så ledsaget forbi et yrende skue av UiS-markedsførere og besøkende som deltok under universitetets Åpen dag til styrerommet i Arne Rettedals hus. Her ga rektor Marit Boyesen en generell orientering om universitetets virksomhet og strategi.

Hun oppsummerte med å appellere til komiteen om å gi sin tilslutning til seks viktige saker for UiS: økt forskningsfinansiering i basis til de nye universitetene, flere stipendiatstillinger, kiropraktorutdanning til UiS/UiB, nybygg til Arkeologisk museum, etablering av Nasjonalt kompetansesenter i samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS og prioritering av studentboliger til Stavanger.

Behovet for sistnevnte ble solid belyst av direktør Ellinor Svela i SIS, og behovet for et Nasjonalt kompetansesenter i samfunnssikkerhet og beredskap ble grundig argumentert for av professor Ole Andreas Engen fra SEROS.

I sin presentasjon med tittelen "Hvordan svarer HF på samfunnsoppdrag?" viste dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet blant annet hvordan UiS legger vekt på lærerutdanning i et livsløpsperspektiv.

Hun trakk fram de gode resultatene fra Smeaheia-prosjektet og framhevet fakultetets mål om verdiskaping gjennom dyktige utøvere og innovasjonsforskning. 

Forsamlingen fikk også et godt innblikk i Prekubator TTO sin virksomhet og resultater. Adm. direktør Anne Cathrin Østebø trakk også fram eksempler på kommersialiseringer fra UiS. 

Besøket ble avsluttet med middag på Gastronomisk institutt.

Marit Boyesen

Rektor Marit Boyesen trakk fram seks viktige saker for UiS. Foto: Christian Tynning Bjørnø