MENY

Kulinarisk konferanse i Stavanger

Kokkekunsten og vitenskapen trenger en tettere kobling. Det er en viktig problemstilling når akademikere og kulinariske utøvere møtes til ICCAS 08 – International Conference of Culinary Arts and Science 2008 i Stavanger.

Norsk hotellhøgskole – Institutt for økonomi og ledelse er vertskap for den 6. internasjonale konferansen om kulinarisk kunst og vitenskap, globale, nasjonale og lokale perspektiver arrangeres på Clarion hotel i Stavanger 24. – 26. Juni. Det er stor interesse for den internasjonale forskerkonferansen, som samler deltakere fra om lag 15 land.

Vitenskap og kulinarisk kunst har tradisjonelt sett vært ansett som to separate områder. Men for å videreføre tradisjonene og sikre utviklingen av nye ferdigheter, teknikker og utstyr, er en kombinasjonen av disse områdene viktigere enn noen gang. Konferansen vil gi muligheter for både akademikere og kulinariske utøvere til å presentere seg og utveksle synspunkter og meninger.

Temaer for konferansen er:
Food Service (Catering) som omfatter planlegging og sammensetting av menyer, cateringutstyr og systemer, og undervisning.

Culinary Arts som omfatter blant annet måltidsledelse, lokal mat, ”skummel mat”, tilberedning og service.

Nutrition, Food Science & Technology som omfatter blant annet ernæring, matforskning, matsikkerhet, teknologi og bioteknologi.

Food Marketing, Food Habits & Consumer Behaviour som omfatter blant annet markedsføring av mat og tjenester, matvaner, ledelse i å yte mattjenester, samt sensorisk evaluering og analyse.

- Tomatproduksjon og fryseteknikker er to temaer innen såkalt food science som vil bli belyst. På programmer står også industriell matproduksjon, deriblant mat og måltid i fengsler, forteller førsteamanuensis Kai Victor Hansen.

Også ”scary food” står på den faglige menyen. Det er da ikke snakk om fiskeboller, men om smalahove, opplyser Hansen.

En rekke fagfolk ved UiS bidrar til å skape et solid konferanseprogram. Blant foredragsholderne er professor Reidar J. Mykletun og Trude Furunes. Sistnevnte disputerte 12. juni for PhD-graden ved UiS med avhandlingen ”Managing Older Workers – Perceptions, attitudes, discriminatory intentions, and decision latitudes”. Avhandlingen tar for seg lederes oppfatninger og holdninger til eldre arbeidstakere og bidrar til å øke forståelsen for hvordan ledere behandler eldre arbeidstakere.

Les mer på konferansens nettsider