MENY

Kulturstudent i kulturhovedstad

Stavanger er stedet for studenter som jakter kulturell kunnskap og optimale opplevelser. Det mener UiS-studentene Mari Askerøi og John Olav Håland som begge studerer kunst- og kultur i en by som i år er europeisk kulturhovedstad.

Mari Askerøi og John Olav Håland er masterstudenter ved UiS. Masterstudiet i kunst- og kulturvitenskap er et spennende og variert studium som gir muligheter, ifølge de to studentene.

- Studiet er inspirerende. Vi blir stadig oppdatert på ny forskning og hva som rører seg i kulturfeltet, forteller Askerøi, student på andre året.

- Kunst- og kulturvitenskap er et studium der du blir utfordra til å tenke selvstendig. Du må ta stilling til problemstillinger og dagsaktuelle tema, sier John Olav Håland, som begynte på masteren i høst.

Kulturbyen Stavanger
Han forteller at kulturhovedstaden Stavanger byr på et mangfold av kulturelle opplevelser og inntrykk. Perfekt for studenter som skal reflektere over og diskutere kultur i et videre perspektiv.

- På studiet ser vi blant annet på hvordan byer får sin identitet og hvordan byer endrer seg, sier Håland, og nevner Stavanger som eksempel på en by som har oppnådd status som kulturby.

- Et sted endrer seg hele tiden, enten det er en liten bygd på Vestlandet eller en storby i Europa. Torg blir til parkeringsplasser og trehus blir blokker. Våre studenter skal kunne se hva som ligger bak slike endringer, sier Ragnhild Sjurseike, universitetslektor og studiekoordinator for masterstudiet.

Etterlengtet tilbud
Masterstudiet i kunst- og kulturvitenskap har vært et etterlengtet tilbud og studiet er nå inne i sitt andre år.

- Kulturstudiet har lange tradisjoner i Stavanger, så det var på tide studentene fikk et enda bedre tilbud, sier Sjurseike, som beskriver studiet som et mangfoldig studium, der foreleserne bruker ulike innfalsvinkler på analysene av steder i endring, enten de ser det med et kunstnerisk blikk eller med arkitektoniske briller.

Ifølge Sjurseike skal studiet gi studentene en faglig fordypning som gjør dem i stand til å arbeide med kunst og kultur i kombinasjon med planlegging, ledelse, forvaltning og organisering innen offentlig og privat virksomhet.

Ved UiS kan du også ta en bachelor i kunst- og kulturvitenskap som gir deg muligheten til å kunne arbeide med formidling, forvaltning og ledelse av et vidt spekter av kulturinstitusjoner og kulturprosjekter.

Kulturstudier populært
Også andre kulturstudier ved UiS trekker studenter. Blant annet var årsstudium i kunst- og håndverk og årsstudium i drama blant de vanskeligste studiene å komme inn på ved UiS høsten 2007.

På studiet i kunst og håndverk får studentene blant annet undervisning i kunst, kultur og natur, bilde og visuell kommunikasjon, skulptur, design og bruksform, samt arkitektur. Årsstudiet i drama skal forberede studentene på arbeid med drama og teater i skole og organiserte fritidstilbud.

Som student kan du også ta en bachelorgrad innenfor musikk og dans ved UiS. Blant annet kan du studere klassisk musikk eller jazz.

Aktive studenter
Ifølge Mari Askerøi er det flere studenter på studiet som har engasjert seg i Stavanger2008. Noen er med som arrangører, mens andre vil skrive masteroppgave relatert til kulturhovedstaden.

På programmet til Stavanger2008 står nemlig alt fra musikkteater og konserter til litteraturmøter og kunstutstillinger. Og studentene ved UiS deltar i flere av arrangementene.

Blant annet vil studenter ved faglærerutdanningen i dans ved Universitetet i Stavanger vise samtidsdans og dramastudenter vil delta i Pasjon 08, et historisk spill som er tuftet på Middelalderens spilltradisjoner og lokal historikk. I tillegg vil studenter også bidra i prosjektet Deleuze2008: Åpen Deleuze, hvor arkitektonisk lysdesign og musikk skal skape liv i Bjergstedparken ved Stavanger konserthus i kulturhovedstadsåret 2008.