MENY

Kunnskapsministeren åpnet Læringsmiljøsenteret

Kristin Halvorsen forventer at Læringsmiljøsenteret viser tydelig igjen i Skole-Norge. Denne uken var det offisiell åpning av senteret.

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, til daglig kalt Læringsmiljøsenteret, ble offisielt åpnet 8.mai.

Store forventninger
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen venter mye av det ferske senteret.
- Jeg har store forventninger til senteret som har både en solid forskningsplattform og utadrettet virksomhet gjennom faglig nettverk. PP-tjenesten og UH-sektoren skal bidra til å utvikle kompetanse innenfor læringsmiljø og tilpasset opplæring i barnehage- og skolesektoren, og også innenfor UH-sektoren. Det skal merkes at dere er en motor innen læringsmiljø og atferdsforskning, sier hun.

Halvorsen regner med at senteret blir godt kjent blant ansatte i skole- og barnehagesektoren.
- Jeg håper jeg hører mye fra dere og at dere viser igjen i terrenget, sier Halvorsen som er spesielt opptatt av arbeidet for å redusere mobbing på norske skoler. Hun viser til at det jobbes bra mange steder, men at andre skoler sliter med vedvarende høye mobbetall. Hun ønsker seg mer forskning om hva som skal til for å lykkes.

To sentre ble ett
Det nye senteret ble til da Lillegården kompetansesenter og Senter for atferdsforskning ble slått sammen. Åpningen symboliserte at to fagmiljø knyttes sammen.
- Å samle de beste kreftene og kompetansen vi har på dette området er bakgrunnen for å danne dette senteret, sier Halvorsen.
Hun minner om at det ikke er nok å ha kunnskapen på et senter, men at kunnskapen må ut til skolene.
- Hvis vi ikke når ut til der det sitter barn hver dag, er vi ikke ferdig med jobben, sier hun.

Læringsmiljøsenteret er enhet ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS). Her er også Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret), og rektor Marit Boyesen gleder seg over å ha to nasjonale sentre tilknyttet universitetet.
- Dette er viktig milepæl for UiS. Vi har to nasjonale kompetanesentre som sammen med et stort fagmiljø på barnehagelærer-, lærer- og lektorutdanningene så utgjør utdanningsfeltet et faglig tyngdepunkt for Universitetet i Stavanger. Det er vi glade for og stolte over, og vi føler et samfunnsansvar for å drive forskning, utdanning og utvikling av en så viktig sektor i samfunnet, sier Boyesen.

Gleder seg til oppgavene
Senterleder Unni Vere Midthassel og direktør Einar Christiansen fortalte om veien fram til nasjonalt senter, og om oppgavene videre. De er opptatt av å vise at senteret er ansvaret verdig, og understreker at de store oppgavene som er gitt, ikke tynger, men gir ekstra energi til videre arbeid.
- Vi har fått muligheten. Nå vil vi vise at det var riktig å gi oss den, sier Midthassel.

 

Kristin Halvorsen og Einar Christiansen.

Kristin Halvorsen åpnet Læringsmiljø-senteret. Til høyre Einar Christiansen.