MENY

Kurs om migrasjon i Kroatia

Med kurset ”Human rights, Migration, Intercultural Dialogue” rettes søkelyset mot tema som migrasjon, menneskerettigheter og dialog på tvers av landegrenser. Kurset, som er et samarbeid mellom FLEKS ved UiS og kroatiske partnere, er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Kurset ble åpnet i Zagreb i forrige uke i nærvær av den norske chargé d'affaires, Jens Erik Grøndahl, og Loredana Maravic fra det kroatiske utdanningsdepartementet. På kurset deltok 30 norske og 20 kroatiske lærere i et tre dagers tett program.

Med i kursprogrammet var en bred presentasjon av Stavanger2008-prosjektet «YAM: Youth and Migration», som ledes av Det norske utvandrersenteret i samarbeid med UiS, NettOp og SEMIS (Senter for migrasjon og interkulturelle studier).

Videre var det workshop og demonstrasjon av prosjektresultater fra kroatiske partnere som deltar i det UiS-koordinerte EU-nettverket ”LearningMigration”. En av foredragsholderne var dessuten professor Milan Mesic, som er kroatisk leder av ”Joint MA Migration and Intercultural Relations”, et studieprogram som koordineres av UiS. Ved opptak høsten 2008 vil kroatiske studenter delta for første gang.

- Kurset i seg selv har sine kvaliteter, men det er ekstra hyggelig at et etterudanningskurs i regi av FLEKS kan spille sammen med internasjonale initiativer som fagmiljøer ved UiS deltar i, sier kursleder Dan D. Daatland, som legger til at 2008 er det europeiske året for interkulturell dialog.