MENY

Kvaløy i American Economic Review

Professor Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger har fått akseptert artikkel for publisering i det prestisjetunge tidsskriftet American Economic Review.

Artikkelen er skrevet sammen med NHH-professor Trond E. Olsen, som også er professor II ved UiS. American Economic Review regnes som det mest prestisjetunge av samtlige vitenskapelige økonomitidsskrifter. I både 2006 og 2007 var dette det mest konsulterte vitenskapelige tidsskrift i hele JSTOR-basen – som består av ledende tidskifter innen humaniora, samfunnsfag og realfag.

Artikkelen som er antatt heter "Endogenous Verifiability and Relational Contracting". Den analyserer sammenhengen mellom formelle (juridisk bindende) og uformelle kontrakter. Blant annet ser den på hvordan regler for kontraktsbrudd og kvaliteten på rettssystemet innvirker på uformelle, ikke-bindene avtaler mellom bedrifter eller enkeltpersoner.

 Ola Kvaløy og Trond E. Olsen er tilknyttet Norsk hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger.