MENY

Laget film om kampånd i Bolivia

1. og 2. april er det filmfestival om Latin-Amerika på Folken. En av filmene som skal vises er Living Well, som er laget av UiS-student Ane Lyngstad Oltedal.

Revolusjon, søppelkunstnere, overlevelse, fotball. Det er noen av temaene for filmene som vises på filmfestivalen om Latin-Amerika på Folken. Festivalen er gratis og arrangeres av Latin-Amerika-gruppen i Stavanger.

– Noe som går igjen i alle filmene er kampånd. I Sør-Amerika har arbeiderklassen og middelklassen kommet sammen for å endre samfunnet. Mange ønsker at ressurser skal komme flere til gode og at det skal bli mindre forskjell mellom fattig og rik, sier Ane Lyngstad Oltedal, som er med og arrangerer festivalen.

Oltedal tar master i dokumentarproduksjon ved UiS.

Aktivisme i hverdagen
Da Oltedal begynte på masteren, hadde hun allerede erfaring med filmproduksjon. I 2012 laget hun filmen Living Well.

Den er lagt til urfolksbyen El Alto i Bolivia, der aktivisme har blitt en hverdagssak. Innbyggerne i byen erfarer at det å være aktive og å kjempe er en viktig ingrediens i det å ha det bra.

God undervisning
Oltedal beskriver det å studere dokumentarproduksjon som spennende.

– Det er en god blanding av teori og praksis. Dessuten er undervisningen god.  Det er godt miljø og de andre studentene har veldig mange forskjellige bakgrunner, som journalistikk, manusskriving, foto og filmvitenskap, sier hun.

Ane Lyngstad Oltedal

Ane Lyngstad Oltedal har laget flere korte filmer som en del av studiet master i dokumentarproduksjon.