MENY

Laget superstoff til sykehuset

Fem måneders hard jobbing på betonglaben ga resultater. Studentene fant oppskriften på enklere og billigere strålingsvern til sykehus.

Foto av Karar Abu-Kalal og Per S. Bjørheim som jobber på betonglaben. Karar Abu-Kalal og Per S. Bjørheim la ned mye arbeid på laben.

Karar Abu-Kalal og Per S. Bjørheim er fornøyde. I samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus utviklet de et nytt og bedre materiale for skjerming av rom med røntgenmaskiner.

Stoffet er allerede lagt ned i golvene på tre av sykehusets laboratorier.

– Jeg trodde ikke vi skulle bruke så mye tid, men etter hvert ble vi besatt av å finne stadig bedre blandinger. Vi jobbet fulle dager hele semesteret, på toppen av resten av undervisningen. Men det var gøy, sier Abu-Kalal.

Tok utfordringen
Våren 2013 gikk han og Bjørheim siste året på byggingeniør-studiet ved Universitetet i Stavanger. Da studentene fikk sjansen til å skrive bachelor-oppgave sammen med Stavanger universitetssjukehus (SUS), var de ikke sene om å si ja.

– Vi fikk en utfordring og tok den, sier Bjørheim.

Sykehuset hadde nemlig et problem. Flere rom skulle bygges om til å huse MR- eller CT-scannere.

Det krever sikkerhetstiltak som sørger for at de farlige røntgenstrålene ikke slipper ut av rommet. Og i en eksisterende bygningsmasse er ikke det alltid like lett.

Helt ny løsning
– Vi kunne lagt bly oppå golvplatene, men det ville blitt for tungt. Betong skjermer også, men det ville blitt både for tykt og tungt. En tredje løsning, blyplater i taket i etasjen under, var heller ikke praktisk mulig. Vi trengte en helt ny løsning, sier Gunnar Lasse Husebye, leder av prosjekt- og utviklingsseksjonen på SUS.

Litt av problemet er at golvene ikke kan være for tykke. Da blir det vanskelig å trille pasienter inn og ut. En av labene ligger sågar vegg i vegg med akuttmottaket.

– Når pasienter kommer inn på akutten i full fart og skal til CT-scanning, er det ikke særlig gunstig med fartshumper, sier Husebye.

Testet ulike blandinger
Han hadde en idé til et tynnere materiale som kunne gi samme beskyttelse, men kunne dette stoffet utvikles? Det ble oppgaven for Bjørheim og Abu-Kalal.

– Vi måtte lese oss opp på stråling og lærte mye om materialteknologi. Og vi måtte fem-seks runder innom sykehuset for å teste ulike stoffblandinger før vi hadde et materiale som var godt nok, forteller Bjørheim.

Medisinsk fysiker Kari E. Helland på SUS sto for testing av de ulike materialenes stråleegenskaper. Til slutt kunne hun si seg fornøyd og hittil har tre laboratorier fått det nye «golvbelegget».

Tynnere, lettere
Den eksakte sammensetningen er hemmelig, men det er kjent at stoffet inneholder bly i små mengder. Studentenes materiale sørger for nødvendig strålebeskyttelse, men er bare 6-7 millimeter tykt. Dermed tar det mye mindre plass i golvet, samtidig som vekten reduseres drastisk.

Resultatet er økonomiske besparelser og mindre belastning på bygningskroppen. I tillegg oppfyller også stoffet krav til å være antistatisk og passer perfekt til å legge vinylbelegg over.

Oppfinneren selv, Gunnar Lasse Huseby, tror løsningen er aktuell for andre sykehus. Ideen er patentert og kommersialisert gjennom Prekubator TTO.

Både teori og praksis
Studentenes superstoff resulterte i en blank A på bacheloroppgaven. Men erfaringen fra å jobbe med en reell problemstilling var vel så viktig som god karakter.

– Det er svært nyttig å få kunnskap fra to ulike vinkler. Å lære seg alt kun gjennom teori er vanskelig, sier Abu-Kalal.

Ny betonglab
Studentene tror framtidige studentkull vil få enda bedre muligheter til å gjøre spennende prosjekter. 

– Fra høsten av vil UiS-studentene få et splitter nytt laboratoriebygg å boltre seg i, påpeker Bjørheim.

Misunnelige er de likevel ikke. Begge har gått videre med masterstudier i offshore-teknologi på UiS.

– Nå har vi lært så mye om land at jeg tenkte at med offshorekonstruksjoner blir det komplett, sier Abu-Karar.

 

Foto av Karar Abu-Kalal, Gunnar Lasse Huseby, Kari E. Helland og Per S. Bjørheim i en sykehuskorridor.

Karar Abu-Kalal, Gunnar Lasse Huseby, Kari E. Helland og Per S. Bjørheim er fornøyde med samarbeidet.