MENY

Landets yngste økonomiprofessor

Mari Rege (34) ved Universitetet i Stavanger fikk nylig opprykk til professor i økonomi. I så måte er hun Norges yngste.

– Dette er en milepæl, og noe jeg har arbeidet for lenge, sier Rege.
Den nybakte professoren har vært en profilert forsker i flere år allerede, og ble kåret til Yngre fremragende forsker av Forskningsrådet i fjor. Hennes spesialfelt er hvordan arbeidslivet virker inn på familieforhold. Dette har også vært blant temaene hennes i Aftenposten, hvor hun er fast kronikkforfatter.

Forsker på forskjeller
Rege er med i Forskningsrådets programstyre for sykefraværsforskning. Hun sitter også i det statlig oppnevnte Fordelingsutvalget, som skal se på ulike årsaker til økonomiske forskjeller i befolkningen, og utrede mulige tiltak for å skape en jevnere fordeling. Utvalget skal legge fram sin rapport i mai.
Etter oppnevnelsen til professor har Mari Rege også fått en professor II-stilling ved Universitetet i Oslo. Det innebærer forskningssamarbeid, veiledning av doktorgradsstudenter og at hun skal holde foredrag.

Jobbet i USA
Mari Rege tok Dr.Polit.-graden ved UiO i 2002. Hun underviste i økonomi ved samme universitet og hadde en førsteamanuensisstilling ved Case Western Reserve University i USA. Hun arbeidet som økonom ved Statistisk sentralbyrå, før hun ble ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger i 2006.