MENY

Lanserer bok om digitale helseutfordringer

Ansvarlig innovasjon – hva er det? Nå lanseres boka som presenterer digitale innovasjoner i helsetjenester i forskjellige land som Brasil, Norge, Nederland, Portugal, Storbritannia og USA.

Bokcover Responsible innovation in digital health. Empowering the patient. Hvilken lærdom kan vi høste av digitale innovasjoner andre har gjort, er tema i boka.

Boka diskuterer hvilke utfordringer og muligheter som oppstår og hvilken lærdommer vi kan høste av de digitale innovasjonene andre har gjort. Professor Tatiana Iakovleva ved Universitetet i Stavanger er redaktør for boka, sammen med professor John Bessant ved University of Exeter og førsteamanuensis Elin M. Oftedal ved Universitetet i Tromsø. Boka har fått tittelen Responsible innovation in digital health. Empowering the patient.

Lærdom fra andre land

Helsesektoren møter stadig nye utfordringer: Vi lever lengre, utvikler livsstilssykdommer, er mer informerte, har høye forventninger og god kunnskap om egen helse. Dette fører til økte kostnader og til at nye løsninger må utvikles for å kunne følge utviklingen.

Digital helseteknologi har et lovende utgangspunkt fordi man kan effektivisere prosesser og dermed spare store kostnader. På den andre siden er det utfordringer knyttet til at bruker skal føle seg ivaretatt.

– Vi har derfor diskutert emnet «Ansvarlig innovasjon» med utgangspunkt i helsesektoren. I boken diskuterer vi brukerdimensjon og involvering av pasienter, pårørende og andre «stakeholders» i innovasjonsprosesser. Via eksempler av digitale innovasjoner i helsetjenester fra forskjellige land diskuterer vi hvordan innovasjoner i helsesektoren sektoren skjer, hvilke utfordringer og muligheter som oppstår og hvilke lærdommer vi kan høste, sier Iakovleva.

Lanseres i Innovasjonspark

Lanseringen skjer ved et arrangement i Innovasjonspark Stavanger, Måltidets hus, møterom «Samhandling», tirsdag 3. september kl 11-12. Der deltar de tre redaktørene, og det vil bli paneldebatt med bidragsyterne til boka: dr. Thomas Laudal (UiS), dr. Elisa Thomas (UiS), dr. Paul Benneworth (HVL/Univ. of Twente), Raj Kumar Thapa (UiS), Dagfinn Wåge (Lyse AS).

I tillegg deltar Helge Rynning fra Norges Forskningsråd. Han vil si mer om hvordan Forskningsrådet jobber med «Ansvarlig innovasjon».

Meld deg på boklanseringen

Tekst: Benedicte Pentz

Portrett Tatiana Iakovleva

Professor i entreprenørskap Tatiana Iakovleva er redaktør.