MENY

Lanserer innovativt samspill mellom studenter, bedrifter og universitet

UiS er det første universitetet i Norge til å satse på Demola, et innovasjonskonsept mellom studenter, bedrifter og universitet.

Konseptet ble utviklet ved Tampere universitet, Finland. Målet er å få til verdiskaping i samspill mellom studenter, bedrifter og universitet. I dag brukes Demola ved ca. 20 universiteter i Europa og Afrika.

I praksis fungerer Demola som en portal for case-oppgaver fra eksterne virksomheter (prosjektpartnere) i regionen. Oppgavene leveres i form av åpne problemstillinger som ikke har et spesifikt krav til metodikk eller løsning. Problemstillingen kan være en beskrivelse av en utfordring prosjektpartneren står ovenfor, eller en idé de ønsker å få ytterligere innspill rundt.

Demola i Stavanger-regionen starter offisielt i januar 2017. For mer informasjon kan interesserte studenter og bedrifter registrere seg med e-post adresse for å få tilsendt dato for publisering og søknadsfrist til case. 

Studenter velger fremgangsmåte

Problemstillingene skal løses over et semester av et tverrfaglig studentteam ved universitetet. Studentene som deltar får en unik mulighet til å samarbeide med aktuelle fremtidige arbeidsgivere med et problem de finner interessant. Det legges vekt på at hvert team inkluderer studenter med tverrfaglig kunnskap. En viktig læringskomponent er at studentene selv velger fremgangsmåte for å løse problemet, tar ansvar for å organisere sin egen tid, og utvikler egne løsninger.

Målsetningen er å gi faglig og praktisk utbytte for alle partene i samarbeidet. Studentene får erfaring med teamarbeid med utgangspunkt i et praktisk prosjekt med utfordringer fra arbeidslivet. De får en mulighet til å øve seg opp til å tenke nytt og kreativt. Prosjektpartner får et friskt perspektiv på problemstillingen, og møter studenter med personlig interesse for deres arbeid. Universitetet kan få kontakt med prosjektpartnere og innspill til utfordringer og cases som kan knyttes opp mot fag og forskning.

Regional innovasjon

Demola er et redskap som kan legge grunnlag for regional innovasjon. Konseptet er risikofritt for prosjektpartner, overkommelig men utfordrende for studenten, og et positivt bidrag til innovasjonskulturen ved universitetet.

Prosjektet er støttet av Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Senter for innovasjonsforskning og UiS. Det ledes gjennom Handelshøgskolen ved UiS og Senter for entreprenørskap.

I disse dager møter Demola-fasilitatorene Minnah F. Haniffa og Sverre D. Gaupås potensielle prosjektpartnere, som ønsker å bidra med cases. Allerede har DNB, Kolumbus, Atea og Statoil med flere vist interesse for konseptet.

Logo Demola