MENY

Lanserte smartby-senteret CityZEN

Et nasjonalt konsortium skal finne nye løsninger for å håndtere personlige data i morgendagens smartbyer.

Chunming rong på stand foran storskjerm Professor Chunming Rong presenterer CityZEN på UiS-stand under Nordic Edge.

– I dag gir vi bort våre data til internasjonale giganter, og ofte må man enten godta alle vilkår eller ikke få tilgang til tjenesten. Vi ønsker å revolusjonere måten dette blir gjort på og gi kontrollen av personlige data tilbake til innbyggerne, sa professor Chunming Rong ved Universitetet i Stavanger. 

Han leder CityZEN-prosjektet, som ble lansert på UiS-standen under Nordic Edge Expo 2019 onsdag 25. september. Mange samarbeidspartnere, støttespillere og Nordic Edge-gjester var møtt opp for å markere startskuddet for et nasjonalt samarbeid om å utvikle bedre smartby-teknologi.

50 partnere

UiS har med seg Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI og forskningsinstituttene NORCE og IFE som nasjonale forskningspartnere. Åtte andre universiteter, verden over, er også med.

I tillegg deltar mange sterke industrikonsern og kommuner aktivt i samarbeidet. Til sammen er det per i dag 50 partnere med i konsortiet.

Sammen skal de forsøke å utvikle et teknologisk rammeverk som gir brukerne styringen over sine data. Dette digitale økosystemet skal danne rammen for innovative løsninger og tjenester som kan komme innbyggerne til gode i framtidens smarte byer.

Fire områder

Bare minutter før CityZEN ble presentert, leverte konsortiet søknad til Forskningsrådet om å bli Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Samarbeidspartnerne har valgt seg ut fire hovedområder:

  • Brukerrettede offentlige tjenester
  • Helse og velferd
  • Urban transport
  • Energi

Les mer på senterets egen nettside - cityzen.no.


Tekst: Leiv Gunnar Lie
Foto: Mari Løvås

(Artikkel først publisert 26.9.)